Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

CMS – Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd är ett nätverk för de 13 centrala museernas högsta chefer. Samarbetsrådet bildades 1997.

De centrala museerna är nio museimyndigheter samt fyra stiftelsemuseer som tilldelas statliga anslag av regeringen. Samtliga centralmuseer sorterar under Kulturdepartementet.

Medlemmar

De centrala museerna utgörs av följande myndigheter och stiftelser:

Myndigheter

Moderna museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Musikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturhistoriska riksmuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens centrum för arkitektur och designlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens försvarshistoriska museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens maritima och transporthistoriska museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens historiska museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens museer för världskulturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stiftelser

Tekniska museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skansenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetets museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiska museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster