Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Internationella projekt

Museet stöder en rad olika projekt internationellt. Som exempel kan nämnas SYNTHESYS och GBIF.

SYNTHESYS består av tjugo av Europas största naturhistoriska institutioner inklusive museer och botaniska trädgårdar. Projektet har som syfte att att öka samlingarnas tillgänglighet för forskare över hela Europa.

GBIF, Global Biodiversity Information Facility är en internationell, samordnad vetenskaplig ansträngning för att göra stora mängder data om biologisk mångfald tillgängliga och användbara. Tillgången till sådan information främjar forskningen inom bland annat naturvård, systematik och ekologi, och underlättar hållbar utveckling och rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens nyttigheter.

Läs om fler samarbetsprojekt på Forskning och samlingar