Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Om webbplatsen

Här finns information om tillgänglighet, kakor och hur vi arbetar med dataskyddsförordning.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats visas allra bäst i en modern webbläsare, exempelvis senare versioner av Safari, Chrome, Microsoft Edge, eller Mozilla Firefox. För att se en del videoklipp behövs senare versioner av Flash Player, Windows Media Player eller Quick Time Player.

nrm.se har så kallad följsam design (responsiv) och sidorna anpassas efter vilken enhet du använder när du surfar hit. Vissa infogade tjänster, som Boka/köp biljetter och Lediga tjänster, hanteras på andra sätt.

Standard

Vi strävar efter att följa riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet använder vi HTML 4.01 DTD, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.0-standard.

Tillgänglighet

Att använda innehåll på nrm.se

Du får använda text och bild från webbplatsen nrm.se för privat bruk. Ange källan Naturhistoriska riksmuseet. I de fall författare, fotograf eller illustratör angetts på sidan ska du ange även det, samt be om samtycke från denna.

Vid annan användning, i tryck eller digitala medier, måste du ha Naturhistoriska riksmuseets godkännande. E-posta din förfrågan inklusive länk till bild eller sida ifråga till webbredaktionen:

webbredaktionen@nrm.se

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 infördes GDPR, en viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar

Naturhistoriska riksmuseet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi värnar om säkerheten och integriteten vid vår personuppgiftsbehandling.

Offentlighetsprincipen

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och det innebär att allt som inkommer till eller upprättas och förvaras hos oss blir allmänna handlingar.

Biljettköp, prenumeration m.m.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och epostadress) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas i en kunddatabas. Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. När du har lämnat personuppgifter i samband med en tävling eller undersökning sparas uppgifterna tills resultatet är klart. Syfte med respektive personuppgiftsbehandling anges på respektive sida för nyhetsbrev.

Personuppgifter som lämnas då du söker jobb hos oss är allmänna handlingar och kommer sparas och gallras enligt Riksarkivets föreskrifter.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper biljetter eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller mejl blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning.

Naturhistoriska riksmuseet följer GDPR vilket innebär att personregistren hos museet

  • Har ett tydligt syfte
  • Har en rättslig grund
  • personuppgifterna har ett lämpligt skydd

Om dina uppgifter finns hos en samarbetspartner till oss skriver vi avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med dem för att personuppgifterna ska hanteras enligt GDPR.

Kakor

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar

Vi använder kakor bland annat för de delar av webbplatsen som kräver inloggning (till exempel vid nedladdning av vissa publikationer) för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter.

På vissa delar av Naturhistoriska riksmuseet webbplats används en så kallad sessionskakor för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis vid beställningar av biljetter. Sessionskaka försvinner när du lämnar webbplatsen.

Om du inte önskar acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar kakor eller att du informeras när en webbsida innehåller kakor. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Mer om kakor på nrm.selänk till annan webbplats

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan också bland annat begära rättelse av dina personuppgifter, eller om du önskar få dina personuppgifter raderade meddela vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@nrm.se.

Synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på webbplatsen. Har du synpunkter på nrm.se, kontakta oss och tala om vad du tycker! Skicka ett mejl till webbredaktionen:

webbredaktionen@nrm.se