Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny
Upplevelser i museet. Foto: Martin Stenmark

Foto: Martin Stenmark

Vision och uppdrag

Naturen är fantastisk och rik, men på sina håll även hotad. Vi vill att alla, ung som gammal, expert som novis, ska lära mer om naturen, se den i ett större sammanhang och respektera sin plats i den.

Vår vision lyder: "Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld".

Visionen är ambitiös och omfattande. Vi tycker att vårt ämnesområde är så viktigt eftersom det berör alla. För att förverkliga vår vision har vi formulerat en gemensam uppgift:

förstasidan på den strategiska planen.

Strategisk plan.

"Vi skall vara ett kunskapscentrum och en levande mötesplats - för både allmänhet och experter". Det är en stor utmaning men ett naturligt steg när vår verksamhet kontinuerligt utvecklas både innehålls- och formmässigt.

Strategisk plan

Vår strategiska planPDF pekar ut den färdriktning vi har för att nå uppsatta mål för åren 2019-2022.

Vårt uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Museets verksamhet regleras i huvudsak genom två dokument, dels "Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet" och dels ett årligt regleringsbrev .

I instruktionen står bland annat vårt övergripande mål: "Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö."

Museet ska utveckla och förmedla kunskap och upplevelser inom vårt verksamhetsområde. Lika viktigt är att vi stimulerar till debatt kring frågor om hur vi påverkar och använder oss av vår naturmiljö. Vi har möjlighet att både erbjuda ny kunskap genom den intensiva forskning som bedrivs i vår organisation, och att föra ut denna kunskap på en mängd olika sätt genom vår publika verksamhet.

Museets verksamhet finansieras med anslag, avgifter och bidrag. Bidragen består till största delen av forskningsmedel och är knutna till olika forskningsprojekt. Du kan läsa om finansieringen i våra årsredovisningar.