Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
säl

Vision och uppdrag

Naturen är fantastisk och rik, men även hotad. Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid.

Naturhistoriska riksmuseets vision lyder:
Vår vision är en livskraftig planet

Visionen är ambitiös och omfattande. Vi tycker att vårt ämnesområde är så viktigt eftersom det berör alla. Vår myndighets engagemang och kontinuerliga forskning kring jordens utveckling och biologiska mångfald är viktiga pusselbitar i de stora frågor som vårt samhälle står inför.

Personal i workshop

Strategisk plan.

Strategisk plan

Vår strategiska planPDF pekar ut den färdriktning vi har för att nå uppsatta mål för åren 2023-2030.

Vårt uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Museets verksamhet regleras i huvudsak genom två dokument, dels "Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet" och dels ett årligt regleringsbrev .

I instruktionen står bland annat vårt övergripande mål: "Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö."

Museet ska utveckla och förmedla kunskap och upplevelser inom vårt verksamhetsområde. Lika viktigt är att vi stimulerar till debatt kring frågor om hur vi påverkar och använder oss av vår naturmiljö. Vi har möjlighet att både erbjuda ny kunskap genom den intensiva forskning som bedrivs i vår organisation, och att föra ut denna kunskap på en mängd olika sätt genom vår publika verksamhet.

Museets verksamhet finansieras med anslag, avgifter och bidrag. Bidragen består till största delen av forskningsmedel och är knutna till olika forskningsprojekt. Du kan läsa om finansieringen i våra årsredovisningar.