Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Energi och resurser

Både i nyproduktion och vid underhåll eftersträvar vi att använda miljövänliga alternativ. Vi arbetar med effektivisering vid förbrukning av elenergi, värme, vatten och papper.

Resurser

Med smarta medel kan vi spara på våra resurser. Under 2014 minskade till exempel vår pappersförbrukningen med 10 % jämfört med tidigare år. Pappersinköpen har minskat med ca 32 %.

  • Specialinställda skrivare på kontoren bidrar till färre utskrifter.
  • Vi använder återvunnet och miljövänligt material i våra utställningar.
  • Vi sparar vatten med snålspolande toaletter.

Energi

Genom uppdateringar av apparater och belysning i huset blir vi ständigt mer miljövänliga. Vi samarbetar med Fastighetsverket för att uppfylla det övergripande energimålet för våra lokaler.

  • Värmen är fjärrvärme från Fortum, som använder biobränsle i sin energiframställning.
  • All el som köps in är är märkt med bra miljöval.
  • Miljömärkt datorutrustning förbrukar 20-30% mindre energi.
  • Rörelsestyrd belysning samt ledlampor i utställningarna.
  • Elsparande teknik på Cosmonova.
Bild på museet och solros

Foto: Annica Roos

Ett grönt exempel

Miljötänket var centralt när Djuret människan, en ny utställningen om människans biologi, producerades 2013.

Vi använde framförallt återvunna och miljövänliga material, som akustikplattor av återvunnen petplast, svenskt trä, vattenbaserade färger och miljövänligt golvvax.

Belysning och styrutrustning byttes till mer energisnåla alternativ. Energiåtgången har minskat med 50 % jämfört med den tidigare utställningen.

Minimerad miljöpåverkan

Genom att vi effektiviserar och minimerar vår resursanvändning har vi chans att bidra till flera viktiga miljökvalitetsmål nås, däribland följande:

Miljökvalitetsmål:

Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Bård med naturtema