Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Linnés symboler i Linnéherbariet

Linnés egna anteckningar på herbariearken är få. Ibland skrev han släktets namn (till exempel Ptelealänk till annan webbplats) med stora bokstäver överst på arket, men oftast står bara en siffra längst ner som anger artens nummer i hans "Species Plantarum". Ibland skrev han också artnamnet (till exempel Avena spicatalänk till annan webbplats) men ofta är detta skrivet av Linnés son eller någon av lärjungarna Daniel Solander eller Andreas Dahl.

Lokalangivelser är sällsynta på Linnés ark. Han gjorde ibland små anteckningar med symboler eller förkortningar. Några av de vanligaste listas nedan.

Symbol (Centralasien) från föremål S09-35988 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).

Centralasien

Symbol (Västra Asien) från föremål S09-35940 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).

Västra Asien (troligen i huvudsak ark tillsänt Linné av baron Sten Carl Bjelke)

Symbol (Ostasien)
 från föremål S09-35016 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet
 (S-LINN).

Östra Asien

Symbol (Kamtjatka)
 från föremål S09-32095 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet
 (S-LINN).

Kamtjatkahalvön

Symbol (Hortus Upsaliensis)
 från föremål S09-34085 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet
 (S-LINN).

Hortus Upsaliensis, det vill säga odlad i Linnéträdgården i Uppsala

Symbol (Lappland)
 från föremål S09-36633 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet
 (S-LINN).

Lappland

Symbol (Orienten eller Osbeck)
 från föremål S09-36622 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet
 (S-LINN).

Orienten (kan ibland också betyda Osbeck)

Symbol (Caput Bonae Spei) från föremål S09-33873 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).

Caput Bonae Spei, det vill säga Godahoppsudden och området kring det i Sydafrika

Ibland skrev Linné också en liten anteckning om vem som samlat in växten. Exempel på vanliga förkortningar är:

Förkortning av insamlares namn (Patrick Brown)
 från föremål S09-35779 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet
 (S-LINN).

Patrick Brown

Förkortning av insamlares namn (Pehr Löfling) från föremål S09-35758 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).
Förkortning av insamlares namn (Pehr Löfling) från föremål S09-35763 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).

Pehr Löfling

Förkortning av insamlares namn (Pehr Kalm) från föremål S09-33861 i Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).

Pehr Kalm

Förkortning av
 insamlares namn (Adriaan van Royen) från föremål S07-16886 i Linnéherbariet vid
 Naturhistoriska riksmuseet (S-LINN).

Adriaan van Royen