Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till EOLSS

1. Om databasen


EOLSS, Encyclopedia of life support systems, är en internationell online-uppslagsbok  om livsuppehållande system. Den produceras av Eolss Publishers Co. Ltd med stöd från Unesco. Den innehåller artiklar ("chapters") om en stor mängd ämnen, fördelade på 20 ämneskategorier ("encyclopedias"), främst inom naturvetenskap och teknik.

2. Sökning

Startsida
Eftersom browsning kräver hjälp från museets databasansvarige, rekommenderas att du i första hand söker dig fram till det du är ute efter.

Sökformuläret är mycket enkelt. Överst har du en enkel sökruta.  Du skriver in dina söktermer och väljer boolesk operator med hjälp av alternativknapparna, uppifrån och ned: AND, frassökning, OR. AND är förvalt. Stoppord (som här kallas "noise words") ignoreras av systemet.

Som jokertecken fungerar asterisk (*) och frågetecken (?). Asterisken ersätter ett eller flera tecken, medan frågetecknet ersätter ett enstaka tecken; en sökning på paleo* ger som resultat artiklar som innehåller paleozoology, paleobotany, paleolithic etc. En sökning på Rom? ger som resultat artiklar som innehåller antingen Rome eller Roma. Du kan kombinera jokertecken med frassökning genom att exempelvis söka på contr* systems med mellersta alternativknappen vald. Då får du resultat som omfattar control systems, controlled systems, controlling systems etc.

EOLSS använder "stemming", det vill säga att en sökning på ett ord automatiskt även innebär en sökning på besläktade ord: en sökning på develop ger resultat som innehåller developing, development etc.

Under sökrutan väljer du vilken eller vilken ämneskategori du vill söka i. Sökning i alla kategorier är förvald.

Uppe till höger finns en länk till hjälpsidan, som öppnas i ett separat fönster.

3. Browsning


Om du klickar på Table of Contents uppe till höger kommer du till en klickbar lista över ämneskategorier. Om du behöver gå vidare, kontakta museets databasansvarige.

4. Resultat

Träfflista
När du gjort en sökning får du en träfflista över artiklar som innehåller dina söktermer. Överst i resultatlistan framgår vilken sökning du gjort. Artiklarna är sorterade efter kategori, om du har sökt i mer än en, och ordnade efter antalet förekomster av dina söktermer. Om du vill begränsa dig till en enstaka kategori, så finns det för varje kategori en länk All [X] documents. Klicka på den, så kommer du till en lista över enbart resultaten från just den kategorin.
Artikel
Varje enskild artikel inleds med en länkad innehållsförteckning. I början av varje avsnitt i artikeln finns det en länk i form av en pil som leder tillbaka upp till innehållsförteckningen. Tabeller och illustrationer öppnas i ett separat fönster om du klickar på dem. Artikeln avslutas med ordlista, länk till näraliggande artiklar ("related chapters", se nedan), litteraturförteckning, författarpresentation och bibliografiska uppgifter om artikeln.
Näraliggande artiklar
Om du klickar på länken till näraliggande artiklar så får du i ett nytt fönster länkar till artiklar som berör liknande ämnen (motsvarande "Se även" i andra uppslagsböcker). Om du klicka på en av artiklarna så öppnas den i det ursprungliga fönstret.

De söktermer du använt är markerade i artikeltexten. Överst till höger finns länkar tillbaka till söksidan, till utskriftsfunktionen, samt till de bibliografiska uppgifterna för citering.

Encyclopedia Of Life Support Systemslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster