Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Bioone

1. Om databasen


 
Bioone är en portal för e-tidskrifter och e-böcker inom biovetenskaperna, av vilka vissa är open access, medan andra kräver prenumeration. De senare indelas i två sektioner eller "collections", Bioone 1 och Bioone 2. Eftersom Riksmuseet prenumererar på båda, har vi tillgång till samtliga tidskrifter. Texter som är open access (och som därmed går att läsa även utanför museet) är markerade på Bioones webbplats med en symbol som föreställer ett öppet hänglås. Ansvarig för portalen är en amerikansk organisation med samma namn, som omfattar både forskningsinstitut och förlag. Bioone omfattar f.n. över 200 olika tidskrifter, med arkiv på minst ett år bakåt i tiden, för de flesta tidskrifter betydligt mer.  Därtill kommer ett relativt litet antal böcker och monografiserier.

2. Sökning

Startsida
På de flesta skärmbilder har du en enkel sökruta överst till höger. Här kan du göra enkla sökningar, med några få sökord. Den booleska operatorn AND är underförstådd, och det går att göra frassökning med hjälp av citationstecken ("). Dessutom kan plustecken användas för att markera att du vill inkludera ett stoppord eller en siffra i sökningen Du kan även specificera vilket fält du vill söka i med hjälp av fältnamn. En sökning på exempelvis title:dogs +1 ger som resultat poster med ordet dog och siffran 1 i rubriken. Andra fält du kan söka i är abstract: och all: (det senare söker i alla tillgängliga fält).
Avancerad sökning
Under sökrutan finns länken till det avancerade sökalternativet. Det har separata sökfält för respektive författare, titel, abstract, artikeltext (fulltext), DOI-nummer (digital object identifier) samt bild- eller tabelltexter (figure and table captions). Du kan också välja om du vill söka i hela Bioone, bara i de delar du har tillgång till (om du befinner dig på NRM är dessa två samma sak), eller välja ut en särskild titel, samt välja en tidsperiod att söka i.

I båda sökalternativen kan du använda de booleska operatorerna AND, OR och NOT. AND och NOT kan även ersättas med respektive et-tecken (&) och minustecken (-). Därtill kommer plustecknet (se ovan).

Som jokertecken fungerar i första hand asterisk (*), som ersätter noll eller flera tecken i slutet av ett ord, så att en sökning på till exempel smith* inte bara ger resultat som innehåller Smith, utan även Smithsonian. Frågetecken (?) ersätter enstaka tecken, och kan även förekomma inuti ord (men inte i början). Det betyder att en sökning på wom?n hittar poster som innehåller antingen woman eller women, och att 19?? hittar såväl siffrorna 1900, 1999 etc. som ordet 19th. I författarnamn sker trunkering automatiskt. En sökning på Smith C ger som resultat Charles Smith, Catherine Smith, Colin Smith, C.E. Smith med flera namn.

Bioone tillämpar också något som kallas stemming. Detta innebär att om du söker på ett ord, söker databasen automatiskt även på tänkbara böjningsformer, så att en sökning på bind ger resultat som innehåller bind, binding, bound etc.

Som vanligt kan du också använda parenteser för att gruppera dina söktermer. Om du inte använder parenteser, behandlar databasen de booleska operatorerna i prioritetsordningen NOT — AND — OR. Det betyder att exempelvis dinosaur AND egg NOT bird tolkas som (dinosaur AND egg) NOT bird. Om du vill att egg NOT birds skall tas för sig, måste du skriva dinosaur AND (egg NOT bird).

3. Browsning

Länken Browse öppnar en rullgardinsmeny där du kan välja att browsa på titel, utgivare eller "collection": Du kan inte gå efter ämne, eftersom alla publikationer hör hemma inom biovetenskaperna.

Lista över titlar
Om du väljer titel kommer du till en alfabetisk lista över titlar (både tidskrifter, monografiserier och böcker). För varje titel ges länkar till senaste nummer, till lista över nummer, samt till en sida med uppgifter om tidskriften. För monografiserier går de första länkarna till senaste bok respektive lista över böcker. Dessutom finns länkar till sidor med information om utgivarna.
Lista över utgivare
Om du väljer att browsa efter utgivare, så kommer du till en lista över institutioner och lärda sällskap, med länkar till listor över nummer av deras respektive publikationer.
Collections
Om du väljer collections, kommer du till en lista över titlar ordnad efter de tre sektionerna Bioone 1, Bioone 2 och open access. Till höger har du snabblänkar till respektive sektion. Om du gått in i Bioone från en dator utanför museet, har du  bara tillgång till open access-sektionen.

4. Resultat

Resultat
När du har kommit fram till en lista över artiklar, antingen efter en sökning eller efter att ha browsat fram till ett specifikt nummer av en tidskrift, så har du i varje post en länk Abstract som du kan klicka på om du vill se artikelns abstract. Underst finns länkar där du kan välja att läsa enbart artikelns referenser och abstract, hela artikeln i HTML-format (här kallat full text) eller hela artikeln i PDF-format, som är lämpligt för utskrift. I regel finns också en länk till information om rättigheter till artikeln.
Nummer av tidskrift
Om du kommit till ett specifikt nummer av en tidskrift, så har du i vänsterspalten information om tidskriften, och en uppsättning länkar till mer information. Därunder finns länkar till de mest lästa artiklarna från tidskriften, samt en länk till dess RSS-flöde. I resultatlistan efter en sökning har du i stället ett avancerat sökformulär till vänster. Under det har du din sökhistorik i form av en rullgardinsmeny. Välj en tidigare sökning, och klicka på Go för att göra om den.

Du kan välja ut artiklar med kryssboxarna. Därefter kan du använda länkarna ovanför listan för att behandla de utvalda resultaten på olika sätt. Du kan välja att se abstracten för artiklarna, du kan skicka posterna via e-post till din egen eller någon annans e-postadress, lägga till favoriter (kräver inloggning, se nedan), "track citations" (leder till ett RSS-flöde för citeringar av artikeln/artiklarna), samt spara dem till ett referenshanteringsprogram. Med det senare alternativet kommer du till en sida där du väljer vilket program du vill använda.

Om du klickar på en referens i HTML-versionen av artikeltexten, så öppnas en ruta med bibliografisk information om det citerade verket.
 

5. Registrering

Inloggning
Via länken Log in kan du bli en registrerad användare av Bioone. Länken leder till ett formulär där du kan antingen logga in om du redan är registrerad, eller registrera dig med din e-postadress och lösenord.

När du är inloggad, har du en länk My BioOne uppe till höger. Klickar du på den kommer du till en sida där du bland annat kan välja ut och läsa dina favorittitlar, läsa dina favoritartiklar, samt beställa och hantera alerts.

Favorittidskrifter
Under fliken Journals har du en rullgardinsmeny där du kan välja bland de olika titlarna i Bioone, och utse en eller flera till dina favoriter. Du har också en lista över dina favoriter där du kan välja att browsa direkt i dem, utan att behöva söka upp dem i den stora listan under Browse.
Favoritartiklar
Under Articles kan du se och läsa de artiklar du valt ut till dina favoriter.
Alerts
Fliken Alerts leder till en sida där du kan beställa olika alerts. Du kan beställa "table of content alerts", där du får besked om innehållet i ett nytt nummer av en tidskrift, citeringsalerts, som talar om när enskilda artiklar citerats, samt specialmeddelanden och erbjudanden. Överst under fliken Alerts har du en lista över samtliga titlar i Bioone. För att beställa en "table of content alert", bockar du för de titlar du är intresserad av och klickar på knappen Submit längst ned. Du kan också bocka i om du vill få specialmeddelanden från Bioone. Du får dina alerts levererade som e-postmeddelanden. Längst ned väljer du vilket format du vill få dem i, vanlig text eller HTML.     
 
Det finns mer du kan göra som registrerad användare. Läs hjälpsidorna och pröva dig fram.

Bioonelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster