Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Småskriftserien

I småskriftserien ingår rapporter från museets olika uppdrag inom naturvårdssektorn.

Ladda ner pdf:er

2018:1

Infrastruktur för DNA-streckkodning av svensk flora och fauna vid Naturhistoriska riksmuseetPDF

Erik Ersmark och Fredrik Ronquist
2017:1

Streckkodning av den svenska floran och faunan – förutsättningar och utmaningarPDF

Rasmus Hovmöller, Mattias Forshage och Fredrik Ronquist
2014:1

Plankton i Tyresö-Flaten och Albysjön: resultat från en undersökning i augusti 2013PDF

Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg

 

 

 

2013:1

Djurplankton i TyresöfjärdenPDF

Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg

 

 

 

2010:2

Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010PDF

Stefan Lundberg, Bo Ljungberg, Erik Wijnbladh

 

 

 

2010:1

Uppföljning av naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån- Skogaån, Örebro län, 2010PDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson

 

 

 

2009:3

Genomförda naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2009.PDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper

 

 

 

2009:2

DNA-baserade metoder för taxonomisk bestämning (’DNA barcoding’): Potentiella tillämpningar för effektivare miljöövervakning.PDF

Thomas Lyrholm

 

 

 

2008:4

Street lifePDF

 

 

Resultat från dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad 2008.

Stefan Lundberg

 

 

 

2008:2

Inventering av stormusslor i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2007-2008PDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper

 

Miljöövervakning och utredning av åtgärdsbehov

 

 

 

 

2008:1

Miljöövervakningsstrategi för stormusslorPDF

Stefan Lundberg, Jakob Bergengren

 

Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008

 

 

 

 

2007:3

Mälarens stormusslefaunaPDF

Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz

 

Lokalbeskrivningar

 

 

 

 

2007:2

Mälarens stormusselfaunaPDF

Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz

 

Resultat från inventering längs Mälarens stränder

 

 

 

 

2006:4

Liv i vattnet vid TisnarenPDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson

 

Bottenfaunaundersökningar i Tisnarens vattenområde, 2001

 

 

 

 

2006:3

Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005PDF

John Tapper, Stefan Lundberg

 

Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt

 

 

 

 

2006:2

Inventering av stormusslor i Edsån, 2005PDF

John Tapper, Stefan Lundberg

 

Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt

 

 

 

 

2006:1

Bottenfaunan i fem vattendrag runt EdsvikenPDF

Stefan Lundberg, Christina Ekström

 

Resultat från undersökningar 2004

 

 

 

 

2005:2

Brunkullan (Nigritella nigra) i Jämtland och Härjedalen. Ekologi, populationsutveckling och skötselaspekterPDF

 

 

Slutrapport för “Aktion Brunkulla"

F Björkbäck och J Lundvist

 

 

 

2005:1

Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad, 2004PDF

Christina Ekström, Stefan Lundberg

 

Utvecklingen efter ett år med kontinuerligt vattenflöde

 

 

 

 

2004:3

Inventering av bottenfaunan i bäck mellan Flaten och Drevviken, Stockholms stad, 2004PDF

Erland Dannelid, Stefan Lundberg

 

En naturvärdesbedömning utifrån bottenfaunans artrikedom

 

 

 

 

2004:2

>>Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004PDF

Stefan Lundberg

 

Basinventering inom Tyresåsamarbetet

 

 

 

 

2004:1

Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004PDF

Stefan Lundberg, Bo Delling

 

Basinventering inom Edsvikensamarbetet och Natura 2000