Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Småskriftserien

I småskriftserien ingår rapporter från museets olika uppdrag inom naturvårdssektorn.

Ladda ner pdf:er

2024:1

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2023PDF

Jessica Åsbrink,
Thomas Källman
2023:3

Björnpopulationens storlek och utbredning i Sverige 2022PDF

Martin Sköld, Jessica Åsbrink

2023:2

Resultat från inventering av brunbjörn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2022PDF

Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand

2023:1

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2022PDF

Jessica Åsbrink, Thomas Källman

2022:2

Resultat från inventering av brunbjörn i Norrbottens län 2021PDF

Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand
2022:1

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2021PDF

Jessica Åsbrink, Peter Hellström
2021:3

Resultat från inventering av brunbjörn i Jämtlands och Västernorrlands län 2020PDF

Jessica Åsbrink, Martin Sköld,
Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand
2021:2

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2020PDF

Jessica Åsbrink, Peter Hellström
2021:1

Omhändertagande och analys av fällprover av pollinatörerPDF

Niclas Gyllenstrand, Thomas Källman
2020:4

A manual to the skeletal measurements of the seal genera Halichoerus and PhocaPDF

Per G.P. Ericson,
Jan Storå
2020:3

Resultat från inventering av brunbjörn i Västerbottens län 2019PDF

Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand
2020:2

A DNA key to Swedish vertebrates - final reportPDF

Per G.P. Ericson, Dario Zuccon, Veronica Nyström Edmark
2020:1

Birds collected and captured during the PROVEPA ornithological fieldwork in Paraguay 1993-1999PDF

Per G.P. Ericson,
Wilfrido Sosa
2019:1

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2019PDF

Johan Wallén,
Lovisa Nilsson,
Peter Hellström
2018:1

Infrastruktur för DNA-streckkodning av svensk flora och fauna vid Naturhistoriska riksmuseetPDF

Erik Ersmark och Fredrik Ronquist
2017:1

Streckkodning av den svenska floran och faunan – förutsättningar och utmaningarPDF

Rasmus Hovmöller, Mattias Forshage och Fredrik Ronquist
2014:1

Plankton i Tyresö-Flaten och Albysjön: resultat från en undersökning i augusti 2013PDF

Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg
2013:1

Djurplankton i TyresöfjärdenPDF

Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg
2010:2

Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010PDF

Stefan Lundberg, Bo Ljungberg, Erik Wijnbladh
2010:1

Uppföljning av naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån- Skogaån, Örebro län, 2010PDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson
2009:3

Genomförda naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2009.PDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper
2009:2

DNA-baserade metoder för taxonomisk bestämning (’DNA barcoding’): Potentiella tillämpningar för effektivare miljöövervakning.PDF

Thomas Lyrholm
2008:4

Street lifePDFResultat från dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad 2008.

Stefan Lundberg
2008:2

Inventering av stormusslor i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2007-2008PDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper


Miljöövervakning och utredning av åtgärdsbehov

2008:1

Miljöövervakningsstrategi för stormusslorPDF

Stefan Lundberg, Jakob Bergengren


Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008

2007:3

Mälarens stormusslefaunaPDF

Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz


Lokalbeskrivningar

2007:2

Mälarens stormusselfaunaPDF

Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz


Resultat från inventering längs Mälarens stränder

2006:4

Liv i vattnet vid TisnarenPDF

Stefan Lundberg, Urban Pettersson


Bottenfaunaundersökningar i Tisnarens vattenområde, 2001

2006:3

Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005PDF

John Tapper, Stefan Lundberg


Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt

2006:2

Inventering av stormusslor i Edsån, 2005PDF

John Tapper, Stefan Lundberg


Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt

2006:1

Bottenfaunan i fem vattendrag runt EdsvikenPDF

Stefan Lundberg, Christina Ekström


Resultat från undersökningar 2004

2005:2

Brunkullan (Nigritella nigra) i Jämtland och Härjedalen. Ekologi, populationsutveckling och skötselaspekterPDFSlutrapport för “Aktion Brunkulla"

F Björkbäck och J Lundvist
2005:1

Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad, 2004PDF

Christina Ekström, Stefan Lundberg


Utvecklingen efter ett år med kontinuerligt vattenflöde

2004:3

Inventering av bottenfaunan i bäck mellan Flaten och Drevviken, Stockholms stad, 2004PDF

Erland Dannelid, Stefan Lundberg


En naturvärdesbedömning utifrån bottenfaunans artrikedom

2004:2

>>Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004PDF

Stefan Lundberg


Basinventering inom Tyresåsamarbetet

2004:1

Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004PDF

Stefan Lundberg, Bo Delling


Basinventering inom Edsvikensamarbetet och Natura 2000