Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utdöd gam bra exempel på snabb evolution

När forskare undersökte dna från en utdöd gam såg de ett nära släktskap med dagens korpgam och tecken på en snabb anpassning till ett liv på hög höjd.

Gamar i naturlig miljö

Rekonstruktion av den utdöda gamen i sin naturliga miljö på hög höjd i Anderna, av konstnären Julian P. Hume.

I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns 14 000 år gamla ben från en utdöd gam. De samlades in av Erland Nordenskiöld år 1905 i Casa del Diablo (djävulsgrottan) i södra Peru. Inne i grottan, som ligger på 4 000 meters höjd, är klimatet kallt och torrt och benen har därför bevarats i mycket gott skick så att till och med dna fortfarande går att undersöka.

Snabb anpassning

Forskarna kunde se att gamen var nära släkt med korpgamen som lever i Nord- och Sydamerika. Den utvecklades för 300 000 år sedan genom att en grupp korpgamar spred sig upp till Anderna från det sydamerikanska låglandet. Det hårda klimatet i Anderna ledde till att arten mycket snabbt utvecklade egenskaper för att kunna överleva där. Jämfört med korpgamen var den ca 10 procent större, hade längre vingar och kortare ben. Efter att arten uppstått i Sydamerika spred den sig norrut ända till Nordamerika där den var relativt vanlig fram till slutet av istiden.

Likt andra gamar var den asätare och beroende av stora däggdjur som mastodonter, trögdjur, hästar, och hjortdjur. De flesta större däggdjur dog ut i slutet av senaste istiden, precis som denna gamart.

Ben från gam

Dna från dessa ben visade att gamen var nära släkt med dagens korpgam. Benen är 14 000 år gamla och hittades år 1905 i Casa del Diablo i Peru.

Mer att upptäcka i museers samlingar

I museers samlingar finns det säkerligen mycket kvar att upptäcka. På Naturhistoriska riksmuseet finns 11 miljoner föremål i de vetenskapliga samlingarna, insamlade under hundratals år.

- Vi har väldigt många föremål i samlingarna som skulle kunna undersökas genetiskt, säger professor Per Ericson. Vi gör det redan rutinmässigt med skinnlagda fåglar från hela världen och det finns även andra fossil av Pleistocena fåglar i de paleobiologiska samlingarna som skulle kunna undersökas..

Den undersökta gamen har namnet Coragyps occidentalis. De goda bevaringsförhållandena i grottan gjorde att forskarna kunde sekvensera artens hela genom, sannolikt världens hittills äldsta fågelgenom.

Studien publicerades i Communications Biology (2022)5:857länk till annan webbplats.