Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Löften om biologisk mångfald

Den 22 maj 2020 är det Biologiska mångfaldens dag. Det är en dag utsedd av FN för att internationellt uppmärksamma artrikedomens betydelse.

Barn och ungdomar i museets kreativa rum Labbet. Foto: Martin Stenmark

Den biologiska mångfalden skapar förutsättningarna för människan att överleva på jorden och är grunden för våra samhällen och ekonomier. För varje år har intresset för dagen ökat. Vi själva uppmärksammar till exempel den hotade tornseglaren i sociala medierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs gärna mer om fler svenska event på Biologiska mångfaldens daglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppmärksamheten behövs, för mångfalden minskar kraftigt på grund av människans sätt att leva, producera och konsumera. Ett sätt att föra ämnet vidare är som Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, gjorde för två år sedan. Medlemmarna – där Naturhistoriska riksmuseet ingår – angav då löften för framtiden kopplade till biologisk mångfald, som en del av 70-årsjubileum av IUCN.

Lyckades vi?
Naturhistoriska riksmuseets löften fram till år 2020 var flera. Öka besökarnas insikter om biologisk mångfald. Öka elevers förståelse för naturen, ekosystemens funktion och hur de kan bidra till en bättre framtid för planeten. Vidareutveckla analysmetoder för att beskriva nya arter och påskynda kartläggningen av planetens fauna och flora.

Har har vi lyckats? Ja, vill vi påstå. Genom allt från stadsodling till ett nytt escape room med inriktning mot biologisk mångfald. De digitala resurserna för lärande med tema biologisk mångfald har femdubblats. Det pågår flera forskningsprojekt inom evolution och kartläggning av arter. Utveckling av Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), för öppen tillgång och analys av biodiversitetsinformation, är ett annat exempel.

Ny utställning planeras
Det finns även planer för hur vi kan fortsätta att uppfylla löftet. Ett exempel är en ny basutställning på tema vatten, där frågor om hållbar utveckling och biologisk mångfald blir centrala delar. Programinnehållet för skolor och övriga besökare i vår nya lokal Labbet ska öka forskningens och samlingarnas tillgänglighet i den publika miljön. Naturhistoriska riksmuseet fortsätter att samla in och beskriva nya arter.

Läs alla medlemmars löften och avrapportering här.PDF