Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Stephen McLoughlin

Professor

Paleobiologi

Professor Stephen McLoughlin är ansvarig för att kurera paleozoiska och mesozoiska växtfossilsamlingarna vid enheten för paleobiologi.

— Jag är intresserad av flera aspekter av utvecklingen av växtlivet på jorden och undersöker utvecklingen av nya växtarkitekturer, tillämpningen av fossila växter på biostratigrafi, mönster för växters utdöeden och deras svar på miljöförändringar genom paleozoikum och mesozoikum. Detta breda intervall spänner över många av de centrala utvecklingarna inom växtlivet på jorden.

Jag använder nya tekniker för att undersöka exceptionellt välbevarade (permineraliserade, opaliserade eller på annat sätt tredimensionellt bevarade) fossil för att belysa den evolutionära historien för mindre välkända grupper, såsom svampar, algsvampar, primitiva ormbunksgrupper, och fröväxter på södra halvklotet.

— Ett annat intresse är att undersöka utvecklingen av interaktioner mellan växt och djur under paleozoikum och mesozoikum. Integrerade undersökningar av adpressionsfloror, förkolade mesofossilsammansättningar och tredimensionellt begravda permineraliserad torv- och sinteravlagringar erbjuder ett brett utrymme för att dokumentera den komplexa utvecklingen av växt-djur-svampinteraktioner över geologisk tid.

— Jag är särskilt intersserad av att förstå de floristiska omsättningarna under perm och trias – en tid då jorden övergick från kallt klimat till intensivt varma växthusförhållanden och upplevde sitt kanske största massutdöende.

Berätta om din aktuella forskning eller andra relevanta uppgifter på museet.

— Jag handleder gästforskare, studenter och postdoktorer som arbetar med paleozoisk och mesozoisk paleobotanik. Jag är medansvarig för förvaltningen av avdelningens lapidära och fotografiska laboratorier och underhållet av DiVAs publikationsdatabas.

— Min nuvarande forskning involverar undersökningar av utdöendet i slutet av guadalupium i relation till floror på södra halvklotet, och förändringarna i skrån av växt-insektsinteraktioner som är förknippade med denna händelse.

Forskningsprojekt

Mitt nuvarande projekt har titeln "Omvälvningar i floran och samspelet mellan växter och insekter genom den biotiska krisen under guadalupium-lopingium (mellersta till övre perm)". Detta projekt kommer att klargöra mönstren för utdöende och återhämtning av växtgrupper och samtida växtätande leddjur över gränsen guadalupium-lopingium (mellersta-övre perm) - en av de mest försummade biotiska kriserna i jordens historia.

Analyser av diagnostiska spår efter födostrategier och äggläggningsärr gör det möjligt att kartlägga mönster av hur landlevande leddjur nyttjade växter genom denna kris. Studien kommer att använda nya tekniker för röntgen- och fluorescensmikroskopi och unika fossilsammansättningar från polerna till ekvatoriala paleolatituder för att ge fräscha insikter i förändringar i ekosystemen på land under den kritiska tiden som leder fram till massutdöendet vid slutet av perm.

Detta projekt kommer att kartlägga förändringarna i viktiga födostrategier för landlevande leddjur och dokumentera hur växter reagerade på insektsangrepp över evolutionära tidsskalor. Resultaten kommer att belysa utvecklingen av växtätande, parasitism, saprotrofi (nedbrytning av dött organiskt material), och detritivori (ätande av döda växter och djur), samt växternas försvar (gentemot de två förstnämnda) omedelbart före jordens största biotiska kris i slutet av perm.

Andra professionella roller

· Chefredaktör för Alcheringa (2006–2016); hedersredaktör (2016–)

· Medlem i redaktionen för Cretaceous Research (1998–)

· Medlem i redaktionen för Australasian Palaeontological Memoirs (2006–)

· Medlem i redaktionen för Palaeontographica abteilung B (2013–)

· Ämnesredaktör, paleobotanik, för Australian Systematic Botany (2016–)

· Medlem av Nomenclature Committee for Fossil Plants under the auspices of the International Association for Plant Taxonomy (2011–)

Kontaktuppgifter

Stephen McLoughlin

Professor

Paleobiologi

Stephen McLoughlinsteve.mcloughlin@nrm.se

Projekt där Stephen McLoughlin medverkar:

Mikroskopbild på fossil trä

Omvälvningar i floran och samspelet mellan växter och insekter under guadalupium-lopingium

Mellanpermiskt glossopterid-trä från östra Antarktis med borrhål efter oribatidkvalster längs vedens tillväxtringar (årsringar). Foto S. McLoughlin.

Systematik och fylogeni hos tuggummiväxter (Sapotaceae)

Växtfamiljen Sapotaceae, eller tuggummiväxter, omfattar någonstans mellan 1300 och 1400 arter av buskar och träd i alla världens tropiker. Familjen