Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Svenska sötvattensmusslor

Totalt förekommer i Sverige 34 arter sötvattenslevande musslor. Av dessa tillhör flertalet arter familjen Sphaeriidae (klot- och ärtmusslor). Dessa är små (längd: 2-12 mm), bottenlevande filtrerare. Arterna uppvisar ett brett spektrum av ekologiska krav men de är tyvärr svåra att artbestämma

Klot och ärtmussla

Klot och ärtmusslor från vänster:
Sphaerium corneum, Musculium lacustre, Pisidium casertanum

De åtta stormusslorna

Genom att miljön (strömmande eller stillastående vatten) ganska starkt kan modifiera skalens utseende förekommer lokala variationer. Det finns även en ganska stor genetisk inomartsvariation i många skalkaraktärer (t.ex. låsets tänder) samt en åldersrelaterad skillnad i utseende. Detta sammantaget gör att det inte heller är helt lätt att artbestämma olika individer av "stormusslor" och förväxlingsrisken är ofta stor. Vid bestämningsarbete måste  man därför beakta flera karaktärer och göra en sammanvägning av dessa.

Kontakta gärna Stefan Lundberg på Naturhistoriska riksmuseet eller Ted von Proschwitz på Naturhistoriska museet i Göteborg, kontaktuppgifter se nedan. De kan även hjälpa till med kontroll av bestämningar. Naturhistoriska museet i Göteborg tar emot material så som musselskal, bilder eller beskrivningar för bestämning.
 

Vandrarmussla
Allmän dammussla
Flat dammussla
Större dammussla
Flodpärlmussla
Äkta målarmussla
Spetsig målarmussla
Tjockskalig målarmussla