Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Allmän dammussla

[Anodonta anatina (= synonymnamn A. piscinalis)]

Särskilda kännetecken (specifika karaktäristika)
och släktskapslikheter (taxonomi)

Utseende

Skalet är rombiskt-äggformat, tämligen tjockt i omkrets. Det når vanligtvis en längd av 7-10 cm (i undantagsfall upp till 14 cm). Skalfärgen är oftast gul-gulgrön med livliga gröntoner. Skalets över- och underkant konvergerar ofta bakåt. Överkanten övergår sen ofta tvärt i bakkanten. Skalhalvornas tjocklek tilltar nedåt i framändan. Håll skalet mitt på, mellan tummen och pekfingret. Dra sedan fingrarna framåt mot framänden så känner du förtjockningen. Skulpturen på umbo består av 8-10 vågformade åsar, vilka överkorsar skalets tillväxtlinjer. Inströmningssifonen är bred med korta papiller. Mjukdelarnas färg går ofta i grått-grågult.

Biologi

Förekommer i alla typer av vatten, utom de mest näringsfattiga. Den är föga krävande vad gäller bottensubstrat och finns även på mjuka slambottnar på relativt stora djup. Saknar låständer.

Utbredning

Vår allmännaste stormusselart. Förekommer allmänt i hela landet från Skåne till Lappland, ovanligare i det inre av Norrland.

Allmän dammussla vänster
Höger sida
Allmän dammussla undersida
Undersida
Allmän dammussla höger
Vänster sida
Allmän dammussla ovansida
Ovansida
Foto: Håkan Holmberg
Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz