Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vår verksamhet

Johannes Bergsten samlar dykarbaggar i en liten bäck i Perus regnskog 
nära Parque Nacional del Manu i Amazonas-bäckenet. Foto: Niklas 
Apelqvist.

En medarbetare samlar dykarbaggar i en liten bäck i Perus regnskog nära Parque Nacional del Manu i Amazonas-bäckenet. Foto: Niklas Apelqvist.

Om vår vision, uppdrag och vårt miljöarbete.

Vårt uppdrag

Kulturdepartementet förväntar sig att vi främjar intresset, kunskapen och forskningen inom:

  • Universum, jordens och livets uppbyggnad och utveckling
  • Biologisk mångfald
  • Människans biologi
  • Miljö och landskap

I instruktionen från departementet står vårt övergripande mål: Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Museet ska bland annat vårda, förteckna och tillgängliggöra de samlingar som anförtrotts myndigheten

Museet ska utveckla och förmedla kunskap och upplevelser inom vårt verksamhetsområde. Vi har möjlighet att erbjuda ny kunskap genom den intensiva forskning som bedrivs i vår organisation, och att föra ut denna kunskap på en mängd olika sätt genom vår publika verksamhet.

Museets verksamhet finansieras med anslag, avgifter och bidrag. Bidragen består till största delen av forskningsmedel och är knutna till olika forskningsprojekt.

Vår vision

Naturen är fantastisk och rik, men på sina håll även hotad. Vi vill att alla, ung som gammal, expert som novis, ska lära mer om naturen, se den i ett större sammanhang och respektera sin plats i den.

Vår vision lyder: Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld.

Vårt miljöarbete

Vi vill vara ett grönt museum på alla plan och vårt mål är att vara ett hållbart museum sett ur alla perspektiv. Därför arbetar vi också dagligen för att minska vår verksamhets påverkan på miljön.

Naturhistoriska riksmuseet miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001.

Årsredovisning

Museet återrapporterar årligen till regeringen hur uppdraget har utförts. Här kan du läsa våra senaste årsredovisningar.

Läs mer

Vårt miljöarbete

Vi vill vara ett grönt museum på alla plan. Att sprida kunskap om naturen är en viktig del av vårt uppdrag och även en del av vårt miljöarbete.

Läs mer

Samverkans-partners

Naturhistoriska riksmuseet samverkar med en rad olika organisationer i olika former. Här hittar du några exempel.

Läs mer