Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Medarbetare berättar

Röster från några av våra medarbetare.

Daniela Kalthoff

Foto: Bengt Olofsson

Daniela Kalthoff, intendent
Som intendent är jag vetenskapligt ansvarig för de olika delarna av däggdjurssamlingen: ben, skinn, våtpreparat, vävnadsprov och slides med anatomiska tunnpreparat. En av mina huvuduppgifter är att göra dessa samlingar tillgängliga, framförallt för gästforskare som kommer hit från alla världens hörn, men också i undervisningssyfte för studenter och ibland även för allmänheten. Inte minst är jag aktiv forskare och publicerar vetenskapliga artiklar.

Jag blir ofta efterfrågad som däggdjursexpert av olika typer av media, allt från teve till dagspress. Jag är även inblandad som faktaresurs inom museet, till exempel i olika utställningsprojekt.

Rebecca som arbetar i informationen. foto: Caroline Forsström

Foto: Caroline Forsström

Rebecka Amgren, museivärd
Vi har över 700 000 besökare per år. Det är vi som ofta är museets ansikte utåt, kanske även museet personifierade, och därför är det viktigt att vi är representativa och ger ett positivt intryck.

I våra arbetsuppgifter ingår bland annat att tillgängliggöra och informera om verksamheten här på museet för t.ex privatpersoner, skolor eller företag, så att alla slags besökare får den bästa upplevelsen hos oss. Det kan handla om utställningarna på museet, en guidning, ett evenemang, cosmonova, en konferens eller ett besök i butiken.

Museipedagog guidar en gymnasieklass.

Foto: Martin Stenmark

Katarina Deneberg, Museipedagog
Vi möter en kvarts miljon vetgiriga barn varje år. Jag håller främst i skolprogram, träffar elever och hjälper till med lärarfortbildning. Jag är  utbildad lärare i Matematik, NO, teknik och drama för åk 4-9. Jag älskar Naturhistoriska riksmuseet och det har länge varit en dröm att få jobba på ett av Sveriges största museer. Det verkar som att alla trivs väldigt bra här och stannar länge.

Foto av Love Dahlén som bl a forskar kring mammutar. Foto: Kenneth Anderssen

Foto: Kenneth Anderssen

Love Dalén, professor
Jag leder bland annat en forskningsgrupp inom förhistoriskt DNA och populationsgenetik. Vi var först med att kartlägga mammutens hela arvsmassa. All vår forskning sprider vi till forskare och allmänhet, till exempel genom vetenskapliga artiklar och genom populärvetenskaplig spridning i föredrag, media och utställningar här på museet.

Foto av Dawit. Foto: Caroline Forsström

Foto: Caroline Forsström

Dawit Ghebrengus, vaktmästare
Jag och mina kollegor på enheten drift är en viktig länk mellan museet och besökarna. Det är bland annat vi som ser till att besökarna kan se utställningarna och delta i våra aktiviteter i hörsalarna. Utan tekniken stannar hela verksamheten och vi kan inte erbjuda besökarna att öka sin kunskap och bli inspirerade att ta ansvar för vår värld.

Eva Carlsson, Foto: Ulrika Andersson

Foto: Ulrika Andersson

Eva Carlsson, arkivarie
Jag har uppskattat att vi har ungefär 1 500 hyllmeter med arkivhandlingar på museet. Detta inkluderar pappershandlingar och bilder som ska bevaras, då räknar jag inte in alla digitala handlingar som finns i våra system, till exempel handlingar i våra personal- och ekonomisystem och i våra forskningsdatabaser. När vi ökar kunskapen om vår värld, kanske genom en utställning eller inom ett forskningsprojekt kan vi ha stor nytta av vad som finns bevarat i arkivet.