Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Rödsyssla

Rödsyssla

Rödsyssla. Foto: Lars-Åke Janzon

Rödsyssla, Cephalanthera rubra

Sysslorna (släktet Cephalanthera) tillhör vår växtvärlds yppersta skönheter. I Sverige har vi tre olika arter varav en är rödsyssla, som även kallas röd skogslilja Den blommar i juni och juli. Orkidén är sällsynt, utom lokalt på Gotland. Den växer vanligen i torr, halvskuggig, vanligen på kalkrik mark, ofta i tallskog eller glesa örtrika barrskogar, men även i lövskogar och på hyggen. Rödsyssla är känd från flera landskap i Sydsverige, men är nästan alltid fåtalig där den växer. Den verkar ha minskat, eller helt försvunnit, på ett antal kända växtplatser. Kanske har arten en gång i tiden varit gynnad av skogsbete.

Eftersom första fynduppgiften för röd skogslilja publicerades 1782 så skrev inte Linné någonting om arten i sin flora från 1755.

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Läs mer om vanliga svenska arter:
Den virtuella floranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)