Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Träd

Här kan du läsa allmänt om träd och se några exempel.

Till träden räknas vedväxter (består av eller innehåller ved) som har en tydlig huvudstam och vanligen blir minst 5 meter höga. Många trädarter kan ibland uppträda i buskform, till exempel om de växer i mager jord eller efter avverkning. Buskarna är till skillnad mot träden  förgrenade med flera likvärdiga stammar nedifrån basen. Träden hör hemma i många olika växtfamiljer och delas ibland in i barr- och lövträd.

Träd är viktiga för oss människor. Vi använder dem till exempel för att få virke, bränsle och papper. Trädens frön, frukter, blad, skott och bark är viktiga som föda åt många djur. Träden har stor ekologisk betydelse eftersom de bildar skogar. Skogen hjälper till att reglera klimatet  och är särskilt viktig för vattenhushållningen. Skogen är jordens största producent av biomassa.

Jätteträdet i museets kassahall

Trädet i museets kassahall är en skiva av ett 2 400 år gammalt sequoiaträd. Är du nyfiken och vill läsa mer om trädets färd till museet, kan du gå vidare till sidan Jätteträdet i museets kassahall

Vill du läsa mer?

Här hittar du mer fakta om några av våra träd
Ek
Gran
Tall