Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mineral och meteoriter

Här finns fakta om vad mineral är och vad de används till. Du kan också lära dig mer om meteoriter och meteoritnedslag.

Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Bergarterna i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral. Det finns över 5000 kända mineral, men bara en handfull är vanligt förekommande och bygger upp de flesta bergarter.

Meteoriter indelas i stenmeteoriter och järnmeteoriter samt en mindre grupp som innehåller en blandning av sten och järn. Stenmeteoriter liknar jordens mantel i sammansättning och består huvudsakligen av mineralet olivin samt ett pyroxenmineral som nästan helt saknas i bergarter på jorden. Järnmeteoriterna består liksom jordens kärna av metalliskt järn.

Mineral och meteoriter på museet

Besök utställningen Skatter från jordens inre.

En bild av bergkristall.

Bergkristall. Foto: Anders Rising.