Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Bildbeskrivning

Från Linnéutställningen på Naturhistoriska riksmuseet. Texten i montern lyder:
”Rödsallat (Palmaria palmata)
Den vackra algen har fått sitt vetenskapliga artepitet av Linné. Släktnamnet har ändrats från Linnés Fucus till Palmaria.”
Kollekten är insamlad 1866 på Öckerö i Bohuslän. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar, föremålsnummer A4053. Foto: Christopher Reisborg

Alla bilder (klicka på den bild du vill förstora):
Från Linnéutställningen
Typen för Fucus palmata
Ett 1700-tals kollekt
Species plantarum
Sidan 1162 i Species plantarum
Palmaria palmata från Norge