Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

En liten film om skogen

Klass 4-6 läsåret 2016/17 på Stigens friskola i Färgelanda kommun

Elevernas Motivering:
I filmen så visas platsen upp som vi värnar lite extra om. Området ligger bara någon minut ifrån skolan och är vår primära exkursionsplats.

Vi valde att presentera platsen från djurens perspektiv (vår tolkning). Det är en plats där djuren föds, växer upp, får sina egna ungar, och blir till slut även den sista viloplatsen.

Sedan börjar allt om igen, naturen har sin egna gång och den livscykeln vi vill skall fortsätta för evig.

Axel och Edvin från Stigens Friskola.

Axel och Edvin från Stigens Friskola.

Så kom bidraget till:
Vi ville delta för att det verkade vara en kul och lärorik tävling. Vi kände att den passade oss perfekt. Vi har alltid varit en ganska naturorienterad klass. Vi gillar filmer och fotografering med.

Platsen var favoriserad från början att bli utvald. Den erbjuder en varierad miljö och vi har varit där under många tematiska arbeten under åren. Även de bilderna som eleverna tog spelade in en stor del. Platsen är även kopplad till andra projekt såsom grön flagg, höstförsöket, eco shools m.m.

Tänka utanför boxen
Vi gjorde olika delar, men eleverna fick lära sig redigeringsprogram och bildförbättring. Sedan valde vi att tänka lite utanför boxen. Det resulterade i filmen. Vi prövade oss fram med val av musik och andra ljudeffekter.

Intresset var högt från början i och med att vi kom på idén med filmen ganska sent och hade bara en vecka på oss. Övriga i klassen blev gradvis mer intresserade när filmen var klar och inlämnad.

Visningar på Youtube
Framförallt när filmen fick många visningar på Youtube. Vi brukar besöka platsen ett par gånger i månaden av olika anledningar. Ibland för att leka eller genomföra exkursioner, framförallt i de yngre åldrarna. Är främst i grupper.

Axel och Edvin från Stigens Friskola.
Illustration av megafon

Juryns motivering:

Filmen ger verraskande och spännande perspektiv som stimulerar sinnena, väcker nyfikenhet, intresse och upptäckarlust!

Den bjuder in betraktaren att delta i utforskandet av platsen och att fundera över hur djur och människor upplever och använder platsen.