Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Odla staden

Upplev naturen i staden på Naturhistoriska riksmuseets innergård.

Skapa mångfald i trädgården

Odla staden är ett exempel på hur vi kan förvandla grått till grönt och skapa mer liv i trädgårdar och på balkonger.

Här får du mer tips:

Öka mångfalden i din trädgård

Detta får du uppleva i vår utställning

På museets gröna innergård kan du njuta av stadsodlingen och inspireras till egen odling och sätt att skapa mer liv i trädgården. Du kan även utforska naturen i staden genom lek och upptäckande.

Stadsodling. Foto: Lars Albinsson

Njut av stadsodlingen och inspireras till egen odling. Foto: Lars Albinsson

Honungsbin som arbetar på en vaxkaka. Foto: Pixabay

Titta på när honungsbina arbetar i bikupan. OBS! På plats senare under våren.

Insektshotell. Foto: Martin Stenmark

Insektshotell som hjälper till att lösa bostadsbristen för insekter i staden.

Två barn utklädda till bin dansar på en bidansbana.

Lär dig att dansa som ett honungsbi på vår bi-dansbana! Foto: Frida Samuelsson

En flicka klappar en dinosaurie i dino-parken. Foto: Caroline Borgudd

Klappa på Sarri och Parre i museets dino-trädgård!

Lek på stock. Foto: Martin Stenmark

Stockar för naturlek och lärande om naturen.

En stor träholk med ett litet hål framtill, längst upp, är placerad mot ett träd mot bakgrund av en byggnad.

Brist på gamla ihåliga lövträd drabbar våra småkryp. Du kan hjälpa dem genom att bygga en mulmholk! www.nrm.se/mulmholklänk till annan webbplats

En person sitter på huk i en jordig backe. I förgrunden syns en skylt med texten "Ängsarbete pågår".

Förvandla en bit av gräsmattan till en äng för att hjälpa bin, fjärilar, andra pollinatörer och blombesökare. www.nrm.se/anglänk till annan webbplats

En sandhög/sandlåda mot en vägg.

Har du en solig plats över eller en oanvänd sandlåda? Skapa en bi-beach, en sandbädd för vilda bin! www.nrm.se/bibeach länk till annan webbplats

Ett risstaket framför en tegelvägg.

Ett risstaket är enkelt att bygga och ger bostad åt småkryp, samtidigt som du får användning av material från trädgården. www.nrm.se/risstaketlänk till annan webbplats

Tips för barnfamiljer

Se våra speciella tips för barnfamiljer.

Hjälp naturen!

En person håller i en röd spade och planterar en blomma.

Här hittar du exempel på hur du kan hjälpa naturen i staden.