Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Banner med texten: "Det vi gillar skyddar vi..."

Skydd av naturen

I Sverige skyddas naturen på olika sätt:

Landets finaste och mest värdefulla natur finns i nationalparkerna. Nationalpark är det starkaste skydd som ett område kan ha. Det är ett skydd för vårt gemensamma natur- och kulturarv, både för oss men också för kommande generationer. Nationalparkerna har ofta naturum och vandringsleder. Sveriges 30 nationalparker presenteras på kartan nedan.

Den vanligaste formen av naturskydd är naturreservat. Det finns drygt 4500 stycken och många av dem ligger i fjällen. Naturreservat kan ha olika syften, till exempel friluftsliv eller fågelskydd.

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra. Mer om allemansrätten i filmerna på den här sidan.

Karta över Sverige med nationalparkerna utmärkta.

I den fysiska utställningen på museet kan du klistra hjärtan på kartan - platser som du själv gillar.