Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Tulpanskål
Tulpanskålen, Microstoma protracta, har mycket små skaftade fruktkroppar, som i någon svampbok träffande beskrivits som docktulpaner. Den öppna skålen blir som störst 2 centimeter bred. Som ung är svampen vitgul med bara ett litet hål på toppen, där skålens röda insida syns. På äldre, öppna fruktkroppar kan man med ett förstoringsglas se att det röda hymeniet* är veckat. Sporerna är smalt ellipsoida och har måtten 25-45 x 10-14 mikrometer. Svampen har en nordlig utbredning från Mälaren och uppåt med en del spridda fynd söder om Mälaren. I herbariet har vi 22 svenska insamlingar. En av dessa, som kommer från Målilla i Småland, är troligen det sydligaste kända fyndet av svampen. Foto: Klas Jaederfeldt.