Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Svart vårskål
Svart vårskål, Pseudoplectania nigrella, kan hittas i barrskog i nästan hela landet. Fruktkropparna är skålformade och 1-3 centimeter breda. Skålens insida är svart och utsidan är brun och något filtartad. Sporerna är klotrunda, 10-12 mikrometer. I herbariet har vi 53 svenska insamlingar av arten, varav en fjärdedel kommer från Södermanland. Foto: Klas Jaederfeldt.