Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 8(3), mars 2004

Sandskål,

Geopora arenicola

Månadens kryptogam mars 2004

Sandskål, Geopora arenicola
Sandskål, Geopora arenicola, är en liten oansenlig svamp, en skålsvamp, som också räknas till tryffelsvamparna. Till formen är den som en skål som oftast är fylld med sand. Sandskål är svår att få syn på och uppträder oftast som ett litet hål i marken.

Fruktkropparna är först klotrunda, underjordiska, och små, 0,5-2 cm breda, och som äldre uppsprickande och skålformiga. Kanten spricker upp i trekantiga flikar. Insidan av svampen är gråvit till gräddfärgad. Utsidan är täckt av ett tunt lager av bruna hår. Varje svamp består av en skål och de kan uppträda solitärt eller i klunga. De är svåra att urskilja därför att färgen stämmer bra överens med omgivningen och skålen ofta fylls med sand samt att fruktkropparna vanligen är så djupt nedsänkta att de är svåra att få syn på. Det enda som syns av svampen är den flikiga kanten som sticker upp ur marken. De syns bäst i mulet och fuktigt väder när fruktkroppen just har brustit. Uttorkade, skrumpna och dammiga exemplar ser bara ut som små hål i marken.

Sandskål är mindre allmän men hittas i varierande miljöer och på olika typer av jordmån under sommar och höst. Bra ställen att leta på är öppna och bara platser med naken sand och grus, till exempel längs vägkanter, på gångvägar, stränder och i gamla grustag. Den verkar trivas bra i kalkrika miljöer, men växer också på andra ställen.

Antalet herbarieinsamlingar av svampen är få och dess utbredning är därför svår att kartlägga. I svampherbariet på Naturhistoriska Riksmuseet finns det 14 kollekter. Insamlingarna är från Uppland, Östergötland, Västergötland, Jämtland och Härjedalen.
Sandskål är en av de svampar som kan angripas av svamp. Den är värd till pyronomyceter av släktet Melanospora, exempelvis Melanospora zobelii. Angripen av parasiten färgas sandskålen mörkbrun till svart bland annat av parasitens sporer.

I Sverige känner man till två stycken arter av släktet Geopora, G. arenicola och G. cooperi. Att skilja dessa arter åt är lätt. Till skillnad från sandskålen är G. cooperi sluten med en eller flera små öppningar i fruktkroppen och inuti har den vindlande veck som en murkla.

Att servera sandskål till gåsleverpatén är inte att rekommendera även om den hör till tryffelsvamparna. Betänk att den är liten och svår att finna och att den inte är känd för att vara ätlig.

Text: Gunilla Dahlerus Lehman