Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag–söndag 10–17


  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 4(5), maj 2000

Två sällsynta och rödlistade tickor i Nationalstadsparken och i Naturhistoriska riksmuseets omedelbara närhet

Månadens kryptogam

maj 2000

Kärnticka
Att det finns mycket gamla ekar på norra Djurgården vet nog de flesta och att det kan finnas sällsynta svampar på dessa är allmänt känt.

En sådan svamp, med två lokaler i Naturhistoriska riksmuseets omedelbara närhet, växer på ek och heter Kärnticka, Inonotus dryophilus (Berk.) Murr. Första och äldsta lokalen är en ek alldeles framför Botaniska museets entre, lokal nummer två ligger ca. 200 meter därifrån. I båda fallen visar sig tickan ganska högt upp på eken. Denna art utvecklar fruktkroppar bara vissa år.

Släktet Inonotus kännetecknas av bruna, ganska stora eller mycket stora, ettåriga fruktkroppar som har en poryta som skimrar när man vinklar den mot en ljuskälla. Kärntickan har, som det svenska namnet antyder, en mycelkärna i fruktkroppen närmast veden. Denna ger fruktkroppen ett rundat utseende. Ett tjugotal fynd är kända i Sverige, och arten har sin största utbredning i mälardalen.

Insamlat material:
Inonotus dryophilus (Berk.) Murr. På levande ek. UPPLAND, Stockholm, Frescati, mellan Frescatihallen och T-banestn. 9.X.1991, K. Jaederfeldt.
Inonotus dryophilus (Berk.) Murr. 6m från marken på levande ek (Quercus robur). UPPLAND, Stockholm, Frescati, nära botanhuset, riksmuseet. 29.VII.1977, Å. Strid.

En annan sällsynthet är Skillerticka, Inonotus cuticularis (Bull.: Fr.) Karst. Den växer aldrig på ek, utan har som huvudsaklig värdväxt bok och lönn. Det var på lönn som den hittades i universitetsområdet. Detta fynd var ett tag det nordligaste kända i landet, men har senare "slagits" av ett fynd i Åkersberga. Fruktkroppen är brun med ett skimrande porlager, och hattöversidan är något zonerad samt borsthårig ( i mikroskop ser man att borsten ser ut som upp och nedvända ankare: cystider. Svampen upptäcktes av förre förste intendenten på Enheten för kryptogambotanik när han åt lunch på restaurang "Lantis". Han hade lyckats få ett fönsterbord och när han tittade ut på en lönn (ca. 20 cm i diameter): där fanns den!

Insamlat material:
Inonotus cuticularis (Bull.: Fr. ) Karst. På lönn (Acer), 3 meter över marken. UPPLAND, Stockholm, Frescati, universitetsområdet, hörnan av Allhuset (Posten) 10I6f43 2.XI.1994, Å. Strid no. 19874.

Text: Klas Jaederfeldt