Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag–söndag 10–17


  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 1(1), mars 1997

Peziza proteana f. sparassoides

i museets spritsamling

Månadens kryptogam mars 1997

Peziza proteana f. sparassoides i spritburk
I samband med flyttningen och dataregistreringen av Riksmuseets spritsamlingar till det nya spritförrådet hittades en märklig svamp i svampherbariet. Den hade samlats in 1942, placerats i en glasburk med sprit och ställts i museets källare. Eftersom det inte nämndes i originalpublikationen (Rydberg & Ingelström 1943) till vilket herbarium svampen donerades, kunde den inte efterfrågas av forskare och föll därför i glömska i 55 år. Svampar förvaras normalt inte i sprit.

Burken innehöll det första och enda fyndet i Sverige av Peziza proteana forma sparassoides. Något svenskt namn har arten inte, men ett lämpligt namn kan vara blomkålsskål. Till skillnad från övriga arter i släktet Peziza, som är små och ser ut som skålar på marken, liknar dennna stora svamp en blomkålssvamp. Det uppges i litteraturen att dess färg är vit till gul med ett skärt till lila inslag.

Svampen hittades på Wiboms sopstation, Huvudsta, Solna den 1/10 1942 och samlades in under det dåvarande namnet Durandiomyces philipsii. Den vägde då den var färsk 1,5 kg och hade måtten 25 x 20 x 20 cm.

Text: Klas Jaederfeldt