Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Spärrvitmossa
Spärrvitmossan (Sphagnum squarrosum) är en storvuxen art som lätt känns igen på de utspärrade grenbladsspetsarna. Arten är ganska vanlig i sumpskog och på stränder. Arten gynnas av förhöjda halter näringsämnen (kväve- och fosforföreningar), vilket gjort att den för närvarande expanderar i områden i Västeuropa med stort atmosfäriskt nedfall. I dåligt buffrade miljöer kan spärrvitmossans expansion leda till snabba förändringar i vegetationen eftersom den, liksom andra vitmossor, effektivt försurar sin växtplats. Foto: I. Bisang.