Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 13(8), augusti 2009

Murkelalg (Leathesia difformis) – algen som liknar en stenmurkla

Månadens kryptogam augusti 2009

Leathesia difformis är en av 18 Leathesia-arter och tillhör brunalgerna, Phaeophyceae.
Det svenska namnet på Leathesia difformis är murkelalg eller slemklumping (på engelska kallas den sea potatoe). Namnet murkelalg har den fått eftersom den liknar liten stenmurkla till form och utseende.

Utseende

Algens yttre är veckat och oregelbundet klotformigt, den är geléaktig och lite slemmig att ta i. Murkelalgen är lite mer ljusbrun till gulbrun i färgen jämfört med stenmurklan som är ljusbrun till mörkbrun. Som ung alg är den mer fast i köttet men med en grov struktur, bastant, bullig och len. Med tiden framträder algens veck allt mer för att till slut likna skåror.

Murkelalgens bål kan bli upp till 10 centimeter i diameter men vanligast är att den blir kring 4-5 centimeter. Däremot blir de som lever längst upp i norra i Östersjön ofta inte större än knappnålshuvuden på grund av den låga salthalten. Skulle man utsätta algen för tryck krossas den lätt. Dess inre är en luftig hålighet omgivet av oregelbundna celler med ett småcelligt lite fastare yttre lager. Den liknar den tunnskaliga ostrontjuven (Colpomenia peregrina) till utseendet men är mycket mindre i storlek.  

Livshistoria

Murkelalgen lever epifytiskt, det vill säga som påväxt på andra alger utan att skada den andra algen genom att ta näring eller vatten från dem. Sättet den växer på hos värdalgen påminner lite om ett pärlband. Den håller sig helst i den övre till nedre litoralen (den del av botten som ligger närmast land), ner till cirka 10 meter. Den är en annuell alg, det vill säga ettårig, som dyker upp tidig vår för att nå sin maximala storlek vid midsommar och sedan vissna bort tidigt på hösten. Vissa år växer det rikligt med murkelalger, andra år återfinns de i mindre skala.

Den reproducerar sig sexuellt genom en diploid sporofytgeneration (dubbel uppsättning kromosomer) på vilken haploida (enkel uppsättning kromosomer) sporer bildas i enrummiga sporangier. Ju längre söderut algen lever ju tidigare reproducerar den sig.

Utbredning

Murkelalgen har hittats på en mängd olika platser runt om i hela världen såsom i Östersjön, Svarta havet, Tunisien i Medelhavet, Atlanten från Island, Brittiska öarna, Holland, Spanien, Azorerna, Kanarieöarna, Marocko, Mauretanien, Namibia ända ner till Sydafrika. Den finns runt så gott som hela Nordamerika och utanför Chile vid Sydamerikas kust har den också hittats. Även i stora delar av Asien såsom Berings hav, Japan, Komodoöarna, Korea och Filipinerna. Slutligen runt Australien och Nya Zeeland, Antarktis och de subantarktiska öarna.

Text och bild: Ramona Ubral Hedenberg