Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 11(10), oktober 2007

Caulerpa – mördaralgen i Medelhavet

Månadens kryptogam oktober 2007

Caulerpa är ett släkte av marina grönalger bestående av ca 70 arter. De återfinns i tropiska och subtropiska kustområden världen över.

Caulerpa taxifolia
Caulerpa taxifolia Förstora bilden

Världens största encelliga organism

Utseendet varierar något mellan de olika arterna, men grundformen är en horisontellt krypande ”stam” som kan bli flera meter lång. Från denna växer bladliknande strukturer kallade fronder.  
Alla arterna av caulerpa är encelliga, hela växten är en enda cell, vilket gör dem till en av de största encelliga organismerna på vår planet. Cellen är mycket specialiserad, med många cellkärnor och kraftiga tvärsgående förstärkningar av glyckoproteiner och polysackarider för att kunna bibehålla sin form.

Caulerpa har till skillnad från de flesta grönalger ingen generationsväxling. De diploida individerna släpper ut haploida gameter som omedelbart förenas och bildar en ny diploid individ. Åtminstone vissa arter är skildkönade, och en individ kan bara producera han- eller hongameter. Caulerpa kan även föröka sig vegetativt, genom fragmentering.

Tack vare sitt tilltalande utseende har caulerpa även blivit ett vanligt inslag i saltvattensakvarier, något som fått ödesdigra konsekvenser.

Caulerpa taxifolia – mutant och megastjärna

Caulerpa sertularioides
Caulerpa sertularioides växande i författarens akvarium. C. sertularioides är närbesläktad med C. taxifolia. Förstora bilden

Om det inte hade varit för en av de sjuttio arterna, Caulerpa taxifolia, hade släktet nog varit rätt okänt utanför den snävare kretsen av akvarister och marinbiologer.

Historien om denna arts invasion av Medelhavet börjar 1984. Dykare fann då att en kvadratmeter havsbotten utanför Oceanografiska Museet i Monaco var täckt av en främmande alg. Algen visade sig vara C. taxifolia. Museet hyste algen i sina akvarier och den hade spolats ut i havet med spillvatten.

Eftersom C. taxifolia är en tropisk art förväntades den dock inte överleva vintern. De få röster som höjdes för att göra en snabb insats mot nykomlingen drunknade i byråkrati och bortförklaringar, när alla - särskilt museet - försökte göra sig fria från ansvar. Detta gav C. taxifolia möjlighet att få fotfäste i Medelhavet och idag täcker den så stora ytor att en utrotning verkar omöjlig.

Algen har spårats tillbaka till Wilhelmina Zoo i Stuttgart. 1980 fann man där vissa individer av C. taxifolia som klarade sig särskilt bra i akvarium. Dessa förökades och spreds till akvarier över hela Europa, bland andra museet i Monaco. Det står nu klart att det är fråga om en muterad variant. Alla individer i Medelhavet är hannar och är genetiskt lika, vilket gör det troligt att de är kloner av en enda individ, den ursprungliga mutanten.

Mutanterna är köldtåliga och klarar av vintern i Medelhavet. De växer tätare, snabbare och blir större än den vanliga C. taxifolia. Mutationen hade gjort den annars så beskedliga algen extremt invasiv.

Caulerpa racemosa
Caulerpa racemosa. Förstora bilden

”Mördaralgen”

Algen tränger undan den inhemska floran av alger i Medelhavet genom att växa över och skugga ut dem. Detta skapar ”caulerpaöknar”, enorma monokulturer av C. taxifolia vilket även påverkar botten- och fiskfaunan i Medelhavet.

C. taxifolia innehåller toxiner utnämndes algen av media snabbt till ”mördaralgen”. Caulerpa är i sig inte farlig för människor. En del arter, främst C. racemosa, äts på vissa håll som grönsak och uppskattas för sin peppriga smak, orsakad av toxinerna. Farhågan var dock att den stora koncentrationen av C. taxifolia i Medelhavet skulle innebära att toxinerna koncentrerades i näringskedjan och göra fisken hälsovådlig. Detta har lyckligtvis inte skett.

Eftersom alla individer av den muterade varianten är hannar förökar de sig enbart asexuellt. Små cellfragment kan växa upp till en ny flera meter lång individ. De sprids över stora avstånd med t.ex. ballastvatten eller genom att fragment fastnar på båtskrov och ankare.
  
År 2000 dök algen upp i Kalifornien. Det visade sig vara samma klon som i Medelhavet. Till skillnad från i Europa inleddes genast motåtgärder och 2006 var algen utrotad, vilket visar att det går att stoppa utbrott av caulerpa om man agerar snabbt. Innehav av C. taxifolia är nu förbjudet i lag i Kalifornien.

Genetiska studier har visat att caulerpan på Wilhelmina Zoo ursprungligen härstammade från Australien. Ironiskt nog verkar den muterade varianten nu ha återvänt hem. Vid Australiens kust har man sedan 2001 upptäckt bestånd av C. taxifolia som uppträder mycket invasivt, helt annorlunda än den inhemska varianten.

Text & Bild: Christopher Reisborg