Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Pangea, Gondwana och kontinentaldriften

Den som vill förstå evolutionen, och hur organismer levt och utvecklats, behöver känna till kontinternas historia och rörelser - och att de fortfarande rör sig.

Superkontinenten Pangea var den väldiga landmassa som tros ha existerat under yngre karbon för cirka 300 miljoner år sedan. Pangea antas ha bildats genom sammanslagning av alla tidigare existerande kontinenter.

Pangea splittrades genom kontinentaldrift i två delar, Gondwana och Laurasien. Uppdelningen började under tidsperioden jura för omkring 170 miljoner år sedan.

Gondwana bestod av Antarktis, Sydamerika, Afrika, Australien, Nya Zeeland och Indien. Gondwana låg länge i närheten av sydpolen. Laurasien bestod av Laurentia (Nordamerika och Grönland) och Eurasien (Europa och Asien utom Indien).

Samma arter på olika kontinenter

Under äldre krita, för cirka 125 miljoner år sedan, började Gondwana splittras upp till de nutida kontinenterna, och de började röra sig mot de positioner de har idag. De organismer som vid denna tid fanns på Gondwanaland följde naturligtvis med de olika kontinenterna, och har sedan dess utvecklats till nya arter.

Detta historiska förlopp förklarar till exempel hur vissa djur- och växtgrupper kan vara spridda över resterna av det gamla Gondwana.

Kraftfulla processer

Vi vet att kontinenternas rörelser och vulkanismen haft stor betydelse för livets utveckling. De kraftfulla processerna gör att klimatet och havsnivåerna förändras. Miljöförändringarna kan orsaka stora utdöenden och snabba på utvecklingen av nya arter. Genom plattornas rörelser kan barriärer, som påverkar organismernas utveckling och utbredning, både uppkomma och försvinna.

Rör sig fortfarande

Kontinenterna rör fortfarande på sig. Avståndet mellan Europa och den amerikanska kontinenten ökar till exempel med cirka en meter per hundra år.

Det är bra att ha kunskap om kontinenternas rörelser när man arbetar med hur organismer är släkt och hur de utvecklats.

Charles Darwin kände inte till kontinentaldriften. Den hade hjälpt honom att förstå varför vissa arter har den utbredning som de har idag.

Läs mer om kontineltaldrift
Världen växer fram

Illustration av Gonwana av Ulf Carlberg

Förklaring
AN = Antarktis
AS = Asien utan Indien
AU = Australien
EU = Europa
GR = Grönland
IN = Indien
N   = norr
NA = Nordamerika
NZ = Nya Zeeland
S   = söder
SA = Sydamerika