Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Gör en äng

Att förvandla en bit av gräsmattan till en äng är ett bra sätt att hjälpa bin, fjärilar, andra pollinatörer och blombesökare. Här får du tips om hur du gör!

Varför behövs ängar?

Ängar är bland de bästa platserna i naturen för växter, svampar och djur – en fantastisk mångfald!

Förr fanns gott om blomrika miljöer såsom ängs- och betesmarker, men de har minskat drastiskt,

tillsammans med de arter som lever där.

En äng bidrar med blommor till våra bin, fjärilar, andra pollinatörer och blombesökare. Och är vacker förstås!

En person sitter på huk i en jordig backe. I förgrunden syns en skylt med texten "Ängsarbete pågår".

Plantering av ängen på Naturhistoriska riksmuseets innergård.

Hur gör jag?

De flesta ängsväxter uppskattar ljusa soliga växtplatser. Undvik att välja en alltför skuggig plats för att anlägga din äng.

Det finns två sätt att göra en äng, beroende på om du börjar med en befintlig gräsmatta eller bar jord:

1.Starta med en gräsmatta

En befintlig gräsmatta kan vara en bra utgångspunkt för en blomsteräng. Gamla gräsmattor på mager mark lämpar sig mycket bra för detta. I välgödslade täta gräsmattor kan tistlar och maskrosor lätt ta överhanden under övergången till äng. I dessa fall rekommenderar vi metod 2 (Starta med bar jord)

 • Steg 1 - Sluta klipp gräset! Gräset kommer att börja växa på höjden, men också de ”ogräs” som knappt tidigare varit synliga. Vitklöver, brunört, fibblor, blåklockor och andra arter kommer att börja blomma och attrahera insekter.
 • Steg 2 Vattna och gödsla inte. Du vill att din äng ska vara så näringsfattig som möjligt.
 • Steg 3 Slåtter. Slå av gräset med en lie mot slutet av juli och låt det ligga en vecka eller två och torka innan du avlägsnar det. Förslagsvis kan det läggas på en kompost eller används som täckmaterial någon annanstans i trädgården. Denna skötsel upprepas år efter år och leder till att marken utarmas på näring vilket gör att gräset tunnas ut och ängsblommor får bättre förutsättningar!

Om man tycker att man har för lite klassiska ängsblommor kan man efter något år gräva bort gräset i fläckar i ängen. På sensommaren eller hösten lägger man lite mager jord i hålen och antingen häller ut frön av de arter man önskar eller planterar färdiga plantor. Med lite tid kommer dessa inplanterade arter sprida sig ut i resten av din äng.

Ett bra tips är att tillsätta frön av ängs- eller höskallra. Dessa växt är en halvparasit som drar näring ur gräsrötter och minskar gräsets tillväxt till fördel för andra ängsblommor!

En person håller i en röd spade och planterar en blomma.

Plantering av förgätmigej på Naturhistoriska riksmuseets äng.

2.Starta med bar jord

I den andra metoden börjar du helt från början. Detta är den bästa metoden om du redan har bar jord, eller om du vill avlägsna de växter som redan finns på platsen.

Bästa tiden för en nyanläggning av äng är tidig höst eller vår.

 • Steg 1 – Mager och ogräsfri jord. Se till att jorden på platsen är mager och fri från fleråriga rotogräs som kirskål. En bra start kan vara att antingen gräva bort 10-30 cm av det översta gräset eller jorden. Om du behöver fylla på jord se då till att den inte är gödslad, flera leverantörer av jord säljer ”Ängsjord” för detta ändamål.
 • Steg 2 - Så in gräs och andra ängsväxter. Det finns flera firmor som säljer olika färdiga fröblandningar av gräs- och ängsblommor. Dessa är ofta anpassade för olika förutsättningar, välj en som passar dina förutsättningar- torra ängar, fuktiga ängar m.m. Du kan också välja att köpa fröer eller plantor av de arter du önskar ha i din äng och sedan komplettera med en gräsblandning anpassad för naturtomter.
 • Steg 3 - Vattna under de första månaderna så växterna hinner etablera sig och låt dem sedan klara sig själva.
 • Steg 4 – Slåtter. Slå av gräset med en lie mot slutet av juli och låt det ligga en vecka eller två och torka innan du avlägsnar det. Förslagsvis kan det läggas på en kompost eller används som täckmaterial någon annanstans i trädgården. Upprepa denna skötsel år efter år.

Skötsel av ängen

Fagning

I mars-april är det dags att faga din äng, det vill säga att kratta bort höstlöv, kvistar och torrt gräs från den. Detta görs för att se till att de döda växtdelarna inte ska tillföra någon näring till ängen och att de inte ska kväva den nya vårens tillväxt.

Ogräs

Oavsett vilken metod du börjar med kommer du förr eller senare behöva rensa bort ogräs ur din blivande äng. De flesta klassiska ogräs är arter som trivs i näringsrika miljöer, arter som åkertistel, maskros och kirskål.

Dessa kommer främst att vara ett problem under de första säsongerna, när dina ängsväxter etablerat sig och näringsnivåerna i marken minskar kommer de flesta ogräs att konkurreras ut. För att hjälpa denna process på traven bör du ändå göra ett försök att rensa under den första tiden.

Har du problem med för kraftigt gräs som kväver dina ängsväxter kan du slå gräset med lie en extra gång i början av juni. Det är den tiden då mycket av gräsets energi finns i bladen och inte i rötterna. Detta gör att gräset tappar växtkraft och andra växter får en bättre chans.

Slå ängen

I slutet av juli är det dags att slå ängen med en lie. Det torra gräset avlägsnas efter någon vecka eller två, för att utarma marken på näring och därmed ge bättre förutsättningar för ängsblommorna. Upprepa denna skötsel år efter år.

Var får jag tag på ängsväxter?

Som tidigare nämnt finns det ett flertal firmor som säljer fröer och småplantor till ängar. De flesta handelsträdgårdar säljer även en del arter som du finner i en äng, exempelvis blåklockor, backtimjan och prästkragar. Du kan också försöka samla fröer gratis i ditt närområde. Många ängsväxter växer ofta i vägkanter, gå en promenad och se vad som blommar! Samla fröerna på sensommaren och så dem direkt på bar jord i din äng.

Finns det befintliga ängar nära dig kan du också be om fröer, eller be att få det nyslagna höet. Detta kan du lägga på din äng och låta de fröer det innehåller sprida sig.

Kom ihåg:

 • Det är inte tillåtet att samla fröer i naturreservat eller andra skyddade områden!
 • Samla inte fröer från fridlysta växterlänk till annan webbplats!
 • Om du samlar fröer på privat mark se till att du har tillstånd från markägaren!

Tips på vackra ängsväxter

Backnejlika - Dianthus deltoides

Backsippa - Pulsatilla vulgaris

Backtimjan - Thymus serpyllum

Blåklocka (liten och stor) - Campanula rotundifolia / Campanula persicifolia

Brudbröd - Filipendula vulgaris

Gullviva - Primula veris

Humleblomster - Geum rivale

Kungsmynta - Origanum vulgare

Johannesört - Hypericum maculatum / Hypericum perforatum

Kärringtand - Lotus corniculatus

Prästkrage - Leucanthemum vulgare

Rödklint - Centaurea jacea

Styvmorsviol - Viola tricolor

Tjärblomster - Lychnis viscaria

Väddklint - Centaurea scabiosa

Ängsskallra - Rhinanthus minor

Ängsvädd - Succisa pratensis

Odla staden!

Tre barn klättrar på en trädstam med en tegelbyggnad i bakgrunden.

Kom och upplev naturen i staden på Naturhistoriska riksmuseets innergård.