Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Gör en bi-beach – en sandbädd för vilda bin

Har du en plats i trädgården med mycket sol? Eller en gammal sandlåda som står oanvänd? Den kan bli en perfekt bi-beach för marklevande vilda bin!

Varför behövs en bi-beach?

Många av Sveriges nästan 300 arter vilda bin bygger sina bon i sandiga jordar.

Förr fanns fler platser med solbelyst öppen sandjord så som betade sandmarker, småskaliga sandtäkter och oreglerade vattendrag med sandiga banker. Idag är det ont om sådana platser och många arter av vilda bin har därför minskat.

Det viktigaste är att hålla binas naturliga miljöer intakta, och hålla sandiga marker öppna runtom i landskapet på olika sätt. Men det går även att skapa en sandbädd i mindre skala och hjälpa bina hitta en boplats i din närhet.

Hur gör jag?

Placering

Den bästa platsen för en sandbädd är sluttade söderläge, med massor av sol. Gärna nedanför ett skogsbryn, eller ett befintligt eller anlagt buskage som ger skydd för vind.

Det finns två sätt att göra en sandbädd, beroende på om du redan har sandig mark på din tomt eller inte:

  1. Bor du i ett område med redan sandig mark, är det enklaste att skrapa bort vegetationen och blottlägga sanden.
  2. Har du inte en sandig mark och markskiktet på den utvalda platsen är påtagligt näringsrikt kanske du behöver avlägsna det översta matjordslagret för att få bort växtligheten på platsen samt tillsätta sand.

För att undvika att sandbädden växer igen kan du även bygga väggar till din sandbädd eller använda en befintlig sandlåda och fylla på med mer sand för att bilda en södersluttande ås med en bra vinkel mot solen.

Anläggning

Ju större sandbädd du gör desto bättre. Den bör helst vara åtminstone ett par meter lång, och minst 3m2. Har du inte möjlighet till en stor sandbädd kan du göra en mindre och testa!

Djupet på sandbädden ska helst vara mer än 50 cm över merparten av ytan, så att bina kan bygga bona långt neråt.

Materialet ska vara sandlådesand (0-2, 0-3 eller 0-4 mm). Det är viktigt att sanden är ”bakbar”, det vill säga att man kan göra en sandkaka av den, vilket normalt är fallet om man köper sandlådesand från en leverantör.

Att försiktigt packa sanden är positivt och bidrar till att den snabbare sätter sig.

Vem flyttar in?

Vem som flyttar in i din sandbädd beror förstås på var i landet du bor och vilka arter som finns där.

Många av Sveriges nästan 300 arter vilda bin bygger sina bon i sandiga jordar. Exempelvis sommarsandbi, sälgsandbi och storblodbi.

Även andra arter än bin kan hitta till en sandbädd, så som olika blomflugor, bivarg och oljebaggar (familjen Meloidae)

Källor

Niklas Apelqvist, Naturhistoriska riksmuseet

Niklas Johansson, Länsstyrelsen Jönköping

Lästips

Bergil, Sjöstedt och Hagman, Naturvård för torpare: en guide och inspirationsbok, 2017, Melika media

Natursidan: Gynna marklevande bin i trädgårdenlänk till annan webbplats

Naturskyddsföreningen: Gör en sandbädd för vilda binlänk till annan webbplats

Odla staden!

Tre barn klättrar på en trädstam med en tegelbyggnad i bakgrunden.

Kom och upplev naturen i staden på Naturhistoriska riksmuseets innergård.