Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Varför Escape Extinction?

Escape room: Escape Extinktion. Fem stycke deltagare, ungdomar, iklädda vita rockar med en ram med insekter mellan sig i ett escape room. Foto: Martin Stenmark

Varför heter ert escape room ’Escape Extinction’?

De senaste 50 åren har människan påverkat jordens biologiska mångfald mer än någonsin. Genom att vi storskaligt förändrar de flesta av jordens miljöer, bidrar vi till att vi nu befinner oss i det forskarna kallar det sjätte massutdöendet av jordens arter.

Att vi förhindrar utdöendet – Escape Extinction – är inte bara en etisk fråga, utan även en fråga om vår egen överlevnad, då vi är beroende av friska ekosystem och biologisk mångfald.

Genom vårt escape room vill vi dramatisera och levandegöra den viktiga frågan om att hejda förlusten av biologisk mångfald och att vi behöver insekter för vår överlevnad. Escape Extinction har skapats med utgångspunkt från FN:s globala mål för hållbar utveckling.