Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Biologisk mångfald

Escape room: Escape Extinktion. Ett skrivbord med en insektsamling. Ovanför en skrivbordslampa. Mörkt runt om. Foto: Martin Stenmark

Vad är biologisk mångfald och varför är den viktig?

Med biologisk mångfald menas:

  • en mångfald av arvsanlag inom en art
  • många olika arter - artrikedom
  • många olika naturmiljöer
  • en mångfald av beteenden

Vi kan inte överleva utan våra medvarelser på planeten jorden. Den biologiska mångfalden ger oss mat, medicin, kläder, byggnadsmaterial, bränsle, industrikemikalier och andra livsnödvändigheter. Naturens ekosystem hjälper oss också att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vatten. Viktiga ekonomiska sektorer som jord- och skogsbruk och fiskerinäringen är helt beroende av ekosystemen och deras produktionsförmåga.

Bevarandet av mångfalden är också en livförsäkring åt framtida generationer. Världen förlorar växt- och djurarter snabbare än någonsin, till följd av ohållbart nyttjande av jordens naturresurser. Det är en utveckling som vi måste vända eftersom en rik biologisk mångfald är nödvändigt för en hållbar utveckling.

Vad kan jag göra för att hjälpa insekterna och den biologiska mångfalden?

Att lära sig mer om insekterna och varför de försvinner är ett viktigt första steg. Anledningarna till att den biologiska mångfalden minskar har att göra med hur vi storskaligt förändrar de flesta av jordens miljöer, och nyttjar jordens naturresurser på ett ohållbart sätt. Även klimatförändringar, invasiva arter och föroreningar spelar stor roll.

Du kan påverka politiker, företag och andra personer att agera på ett sätt som bevarar den biologiska mångfalden. Du kan påverka tillsammans med andra genom att till exempel gå med i en organisation som arbetar med frågorna. Din egen konsumtion spelar också roll, och vilka val du gör i vardagen.

Har du själv möjlighet att påverka hur en bit mark används kan du också göra skillnad. Oavsett om det är en skog, åker, eller en liten bit gräs utanför huset där du bor, eller kanske arbetar eller studerar. Att lämna död ved, odla en mångfald av blommor för pollinatörerna, eller sätta upp ett insektshotell är exempel på saker att göra.

Mer inspiration och konkreta förslag på vad du kan göra hittar du här:

Hjälp naturen!länk till annan webbplats - Så här kan du hjälpa insekterna i din trädgård

Guide till insatser för biologisk mångfaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster