Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Insekter i escape room

Escape room: Escape Extinktion. En insektsamling som används i museets escape room. Stora och små skalbaggar och en fjäril i mitten. Foto Martin Stenmark

Varför insekter är i fokus i vårt escape room.

Vilken roll spelar insekterna i naturen?

Av jordens 1,8 miljoner kända djurarter är över hälften insekter, det vill säga över en miljon! Insekter finns över nästan hela jorden och har viktiga roller i näringskedjorna. De hjälper till med nedbrytning och ”städning” i naturen genom att äta och bryta ner växtdelar, svampar och döda djur.

Genom att det finns insekter som är rovdjur, parasiter eller sprider sjukdomar kan de hålla nere populationer av andra djur. Insekter är också mat för större djur, som grodor, däggdjur och fåglar.

De flesta insekter är växtätare och några hjälper växterna med pollinering och spridning. Flera insekter och växter klarar sig inte själva utan är beroende av varandra för att överleva.

Även vi människor är direkt beroende av insekterna. Utan insekternas hjälp som pollinerare skulle till exempel många av våra grödor inte kunna odlas. Många insekter fungerar också som biologiska bekämpningsmedel mot skadedjur.

Varför samlar och forskar vi på insekter?

Naturhistoriska riksmuseet har stora samlingar där insektssamlingarna består av cirka 3 miljoner insekter. Insektssamlingarna är en mycket värdefull kunskapskälla som varje år används av hundratals forskare från hela världen.

Idag känner vi till lite drygt en miljon olika arter av insekter på jorden. Forskare uppskattar att det verkliga antalet insektsarter är runt fem miljoner. Det betyder att 80 % av världens alla insekter återstår att upptäcka, studera, beskriva och namnge.

Vi behöver forska på dem för att förstå hur de lever, vad de äter, deras livscykel, beteenden och hur de samspelar med andra djur, växter, svampar och mikroorganismer i deras livsmiljö.

Tack vare samlingarna kan forskare spåra trender i utbredning och förekomst över tid, och förutspå hur en art kommer påverkas av till exempel klimatförändringar.