Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tunga metallglänsande stenar - vad innehåller de?

Hej! På norra sidan av Åland angränsande till Ålandshav och Bottenhavet har jag hittat dessa två stenar och undrar nu vad de kan innehålla för något? Den större stenen (till vänster på bilden) är ca 30 kubikcentimeter och väger 124 gram.

Det handlar om konkretioner (ansamlingar, klumpar) av mineralet pyrit.

Pyrit, även kallat svavelkis, är kemiskt sett järnsulfid med formeln FeS2. Det är blekgult och metallglänsande på färska ytor, på vittrade ytor rostbrunt. Ibland bildas det tydligt kubiska kristaller (en del kanter och hörn kan anas på bilderna), som dock ibland kan växa samman till en kompakt massa.

Pyrit är tungt jämfört med vanlig sten, ungefär dubbelt så hög densiteten, och helt omagnetiskt trots järnhalten. Mineralet förekommer ibland i kvartsådror eller i rostiga partier i berggrunden och ihop med andra mer värdefulla sulfidmineral som kopparkis, zinkblände och blyglans i sulfidmalmskroppar.

Kan på grund av  den gula färgen och metallglansen misstas för guld, men är betydligt blekare än riktigt guld.

Pyrit förekommer också som i detta fall som ansamlingar av hopväxta kristaller, så kallade pyritkonkretioner, i leriga sediment. En del hörn och kanter liksom plana ytor på enskilda pyritkuber kan anas på bilden. Exakt hur dessa bildas är inte riktigt klarlagt, men det handlar om utfällning av järn och svavel i lera under reducerande förhållanden. Med geologiska mått mätt är det tydligen en rätt snabb process, och pyritkonkretioner kan påträffas i lera avsatt under slutskedet av den senaste nedisningen för cirka 10 000 år sedan.  Sådana pyritkonkretioner hittas ibland uppspolade på stränder i skärgården, eller som här, på Åland.

Pyritkonkretioner från norra Åland

Pyritkonkretioner från norra Åland. Foto Kristian Grönlund.

Pyritkristaller i lersten

Pyritkristaller i lersten. Foto Marcus Andersson.