Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Another Taste of Nature

– en inspirerande elevutställning på museet för att öka miljömedvetenheten hos unga. "För att bry sig om naturen måste man få en relation till den!"

Med den utgångspunkten har bild- och mediaeleverna på Cybergymnasiets Estetiska program i Stockholm åk 1 till 3 skapat en kampanj och utställning för att skildra vår fantastiska skog och miljö. Resultatet visas i bilder, slagkraftiga rubriker, filmer, installationer och illustrationer.

Elever från Cybegymnasiet i Stockholm har producerat en inspirerande utställning på temat klimat och miljö. Foto: Cybergymnasiet.
Elever från Cybegymnasiet i Stockholm har producerat en inspirerande utställning på temat klimat och miljö. Foto: Cybergymnasiet.

Elever från Cybegymnasiet i Stockholm har producerat en inspirerande utställning på temat klimat och miljö. Foto: Cybergymnasiet.

Öka det personliga engagemanget bland unga

Genom att vara ute i naturen - se, känna och återupptäcka naturen - hoppas vi att eleverna ska känna ett större personligt engagemang i frågor som rör klimat, miljö och hållbar utveckling, säger bild- och medialärarna Ann Dahlberg och Gunvor Plougsgaard Sundholm från Cybergymnasiet.

- Elever som deltar i projektet har kommenterat att de ser fler gröna nyanser omkring sig och upplever ett lugn när vi gjort utflykter till skogen.

Så ett frö hos andra skolor och ungdomar

Ann och Gunvor är initiativtagare till projektet och utställningen, tillsammans med museipedagog Susanna Edvall, Naturhistoriska riksmuseets.

- Syftet är att tillvarata ungdomars intresse för miljö- och klimatfrågor och inspirera andra skolor och ungdomar att upptäcka hur fantastisk naturen är, säger Susanna.

En av elevernas kreativa illustrationer av klimathotet i utställningen. Foto: Cybergymnasiet.

En av elevernas kreativa illustrationer av klimathotet i utställningen. Foto: Cybergymnasiet.

Pågår till början av maj

Utställningen pågår till och med den 3 maj och är en viktig del i museets vilja att ”öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld” – i nutid och framåt.

I projektet har det bland annat ingått studiebesök och föreläsning på Naturhistoriska riksmuseet och eleverna har gjort utflykter till olika naturreservet omkring Stockholm där de fotat, filmat, tecknat och diktat poesi och fått en ”another taste of nature”.

Bakgrundsfakta till "Another Taste of Nature":

I läroplanen för gymnasieskolan står det att “miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Slagkraftiga rubriker och färger lämnar avtryck. Foto: Cybergymnasiet.

Slagkraftiga rubriker och färger lämnar avtryck. Foto: Cybergymnasiet.

"För att bry sig om naturen måste man få en relation till den!" är projektets och utställningens röda tråd. Foto: Cybergymnasiet.

"För att bry sig om naturen måste man få en relation till den!" är projektets och utställningens röda tråd. Foto: Cybergymnasiet.