Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Tumlare - forskning och rapportering

Populationen av tumlare i Östersjön är starkt hotad och för att kunna studera dessa djur är vi beroende av rapporter från dig som ser en levande eller döda tumlare.

Vi är även intresserade av att få in rapporter om tumlare från västkusten. Där är tumlaren betydligt vanligare än i Östersjön.

Om du ser en levande tumlare

Ser du en levande tumlare eller annan val så vill vi gärna att du rapporterar det till oss via vårt rapporteringsformulär som du når via länken Rapporteringsformulär för tumlare och andra valarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapporterna ger oss viktig information om tumlarens utbredning och beteende i våra vatten.

Bilder och filmer

Har du möjlighet att fotografera djuren så går det bra att bifoga bilden i e-formuläret, eller skicka den till e-postadressen tumlare@nrm.se. Bilder underlättar för oss att bedöma om det är tumlare eller någon anna val du sett.

I vårt bildarkiv hittar du bilder som har skickats in till museet av rapportörer runt om i landet.

I filmarkivet har vi samlat de tumlarfilmer som vi har fått in till museet.

Karta över tumlarobservationer

Observationer som vi får in genom allmänhetens medverkan sammanställs i kartor som du kan se under följande länk: Observationer av tumlarelänk till annan webbplats

Om du hittar en död tumlare

Eftersom antalet tumlare i Östersjön är så lågt, tar vi i första hand in hela tumlare från detta område. Utöver det tar vi in ett fåtal hela färska tumlare från västkusten.

Om du hittar en död tumlare, ring oss först innan du tar hand om fyndet. Skicka gärna bilder på fyndet via e-post (se e-postadresser nedan), för att vi lättare ska kunna bedöma om vi vill ta in tumlaren hel eller endast prover.

Vi behöver följande uppgifter vid fynd av död tumlare: fyndlokal, fynddatum, kön, längd och om möjligt vikt.


Död tumlare på östkusten

Konservator (Naturhistoriska riksmuseet)
Telefon: 08-519 540 00 vx 
statensvilt@nrm.se

Henrik Dahlgren (Naturhistoriska riksmuseet)
Telefon: 08-519 541 03
henrik.dahlgren@nrm.se

Anna Roos (Naturhistoriska riksmuseet)
Telefon: 08-519 42 23
anna.roos@nrm.se

Polisen
Telefon: 114 14


Död tumlare på västkusten

Anders Nilsson (Göteborgs naturhistoriska museum)
Telefon: 010-441 42 42 eller 0704-81 67 64
anders.m.nilsson@vgregion.se

Henrik Dahlgren (Naturhistoriska riksmuseet)
Telefon: 08-519 541 03
henrik.dahlgren@nrm.se

Anna Roos (Naturhistoriska riksmuseet)
Telefon: 08-519 542 23
anna.roos@nrm.se  

Polisen
Telefon: 114 14

Provtagning

Vid provtagning önskar vi att få in underkäke eller tänder, ryggfena, späck och muskel (10 x10 cm). Använd alltid handskar.

Fakta

Tumlaren (Phocoena phocoena) tillhör ordningen valar och är den minsta tandvalen i världen. Dessutom är tumlaren den vanligast förekommande valen i svenska vatten. På våra faktasidor kan du läsa mer om tumlare och andra valar.