Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Paleobiologi

Enheten ansvarar för Naturhistoriska riksmuseets stora samlingar av fossila djur och växter. Forskningen utreder livets utveckling och organismers morfologi och släktskap.

Samlingarna innehåller många unika och viktiga föremål som används i pågående forskningsprojekt vid enheten men även av andra forskare runt om i världen.

Forskning

Forskningen vid enheten rör olika frågor om livets uppkomst på jorden och utvecklingen av växter och djur över tid, med tonvikt på ursprung och utveckling hos cenozoiska vertebrater, paleozoiska evertebrater och fröväxter. Läs mer om vår forskning

Samlingar

Enheten för paleobiologi har vetenskapligt mycket värdefulla samlingar, både från Sverige och även från vitt spridda platser i världen, såsom arktiska områden i norr till Antarktis i söder. Dataregistrering av samlingarna är ett annat aktuellt huvudprojekt vid enheten och en del av informationen finns tillgänglig på nätet. Läs mer om våra samlingar.

Lån ur samlingarna

Samlingarna är tillgängliga för svenska och utländska forskare via besök eller lån. Kontakta Ove Johansson (växtfossil) eller Jonas Hagström (djurfossil) för mer information.

Redaktionella uppdrag

Flera av våra medarbetare har redaktörsuppgifter vid olika internationella tidskrifter. GRANA är en tidskrift om palynologi och aerobiologi. Alcheringa är en tidskrift om australiensisk-asiatisk paleontologi som ges ut av Association of Australasian Paleontologists. GFFlänk till annan webbplats är Geologiska Föreningens vetenskapliga tidskrift och utkommer med fyra nummer om året. Journal of Vertebrate Paleontologylänk till annan webbplats är en tidskrift med forskning om ryggradsdjur. PLoS Onelänk till annan webbplats är en elektronisk tidskrift för naturvetenskap och medicin. Paläontologische Zeitschriftlänk till annan webbplats är en av de äldsta tidksrifterna inom ämnet paleontologi och publiceras av Paläontolgische Gesellschaft.

Kontakter

Enhetschef

Professor Vivi Vajda

Sekreterare

Ewa Sjödinlänk till annan webbplats

Samlingar växtfossil

Ove Johansson

Samlingar djurfossil

Jonas Hagström

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare

Postadress

Box 500 07
104 05 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 9
114 18 Stockholm

Telefon

08-51 95 40 00

Fax

08-51 95 42 21