Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


 • Huvudmeny

Miljöprovbanken

Miljöprovbanken (MPB) är en central del för övervakningen av miljögifter i svensk fauna. I banken finns biologiska material tillgängligt för vetenskapligt bruk.  

De äldsta materialen som finns bevarat är från mitten av 1960-talet. Vissa serier av årligt insamlat material sträcker sig från slutet av 1960-talet fram till idag.

Lån ur banken

Miljöprovbankens material är tillgängligt för vetenskapligt bruk inom biodiversitets- och miljöforskningen efter skriftlig förfrågan.

Önskemål om material prövas bland annat med avseende på projektets kvalitet och materialåtgång/tillgång. Kostnader för provtagning debiteras beställaren.

Ansökan om lån ur miljöprobanken

Du kan skicka din ansökan via mejl eller brev till:
Naturhistoriska riksmuseet
Ylva Lind
Box 50007
104 05 Stockholm
Ylva.lind@nrm.se

Följande information ska ingå i ansökan om lån

 • Projekttitel
 • Projektansvarig (namn och kontaktuppgifter)
 • Kortfattad beskrivning av projektet
 • Redogörelse för anknytning till miljökvalitetsövervakning
 • Motiv för utnyttjande av äldre material ur Miljöprovbanken
 • Ämnen som analysen avser, analysmetodik och analyslaboratorium
 • Önskat material: art, lokal, år, vävnad, mängd, enskilda prov eller homogenat etc

Beviljas ovanstående ansökan om utnyttjande av material från Miljöprovbanken, förbinder sig projektansvarig att underställa sig Naturhistoriska riksmuseets lånepolicyPDF (på engelska).

Projekansvarig förbinder sig även att i samband med publicering av resultat, att omnämna att materialet härstammar från Miljöprovbanken vid Naturhistoriska riksmuseet, samt utan kostnad lämna ett exemplar av publikationen/rapporten till Ylva Lind, Naturhistoriska riksmuseet (se adress ovan).

Har du frågor angående lån ur Miljöprovbanken?

Kontaktar du Ylva Lind på  telefon: 08- 519 541 11 eller via mejl: Ylva.lind@nrm.se

Nationell miljöövervakning

En stor del av de prover som lagras i Miljöprovbanken samlas in genom den nationella miljöövervakningen. Dessa långa och sammanhängande serier av material används bland annat för att:

 • mäta halter av kända miljögifter
 • upptäcka och mäta halter av nya miljöföroreningar genom retrospektiva analyser.
 • mäta skadliga effekter av föroreningar i organismer.
 • DNA-studier rörande hotade arter och biologiskt mångfald.

Sällsynta och hotade arter

I Miljöprovbanken finns även prover av sällsynta och hotade djurarter som i Sverige går under beteckningen Statens vilt. I den gruppen ingår ett antal arter som med stöd av Jaktlagen - Jaktförordningen SFS 1987:905 (§ 33), - tillfaller staten när de påträffas döda eller dödas.

Läs mer om statens vilt
Jaktlagen SFS 1987:905 (§ 33)länk till annan webbplats

Förvaring

Den övervägande delen av proverna förvaras nedfrysta vid -30° C. Ett mindre antal prover förvaras vid -80° C. Vissa typer av material, som till exempel fjädrar och äggskal, lagras torrt vid rumstemperatur.

Nätverk för miljöprovbanker

Den svenska miljöprovbanken ingår i ett nätverk, The International Environmental Specimen Bank Group (IESB) som arbetar världsomspännande för att utveckla tekniker och strategier inom miljöprovbanksområdet. I IESB ingår etablerade  miljöprovbanker men även nystartade och sådana som ännu befinner sig på planeringsnivå.

IESB, International Environmental Specimen Bank Grouplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.