Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Vår forskning

Här hittar du information om forskningsprojekt som drivs på enheten för miljöforskning och -övervakning.

På enheten för miljöforskning och -övervakning studerar vi förändringar och störningar i vår miljö. Enheten är indelad i tre fokusområden: populations- och miljögiftsövervakning, ringmärkning och pollenanalyser. Inom dessa områen bedrivs kontinuerlig övervakning, men även flera olika forskningsprojekt.

Exempelbild

Med hjälp av satellitsändare kan turturduvornas flytt över Sahara kartläggas, samt vart de uppehåller sig under vintern.

Exempelbild

Om samspelet mellan olika stressfaktorer i Östersjöns ekosystem och hur de påverkar på vilka nivåer.

Exempelbild

Hur märks människans påverkan på haven och vilka konsekvenser har de för havsfåglar?