Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Säljaktsinformation

Här hittar du  information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar. Samt information om ersättning och förskottsutbetalning.

2013 fick Naturvårdsverket av regeringen uppdraget att i samråd med berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna, och föreslå hur en licensjakt på säl bör utformas.

Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att skyddsjakt på grå- och knubbsäl, samt vikare får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Jakten är så kallad avlysningsjakt, vilket innebär att den avbryts när ett fastställt antal sälar skjutits inom ett område.

Beslut om skyddsjakt​

Bestämmelser för skyddsjakten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Prover vi tar emot

Vi tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt nedanstående lista.

Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänstlänk till annan webbplats eller webbplatslänk till annan webbplats innan jakten för att kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.

Västra Götaland, Halland och Skåne län

Provtagna knubbsälar från västkusten har visat en minskande dräktighetsfrekvens. Detta är en av indikatorerna vid bedömningen av hälsostatus hos säl, och är därför viktig att följa upp. Naturvårdsverket har därför beslutat om utökad provtagning av knubbsäl.

Med anledninga av detta gäller följande för respektive berört län.

  • 1 oktober 2018 – 31 mars 2019
    Stora provtagningen av knubbsäls honor, med en kroppslängd över 130 cm (nos-svansspets) från Västra Götaland, Halland och Skåne län.

Övrig säljakt under 2019

Naturvårdsverket har ännu inte fattat något beslutet gällande övrig säljakt under 2019. Mer information kommer när beslutet är fattat.

Förpacka och skicka prover

Här hittar du instruktioner för hur du förpackar och skickar sälprover till Naturhistoriska riskmuseet.

Handledning

I handledningenPDF hittar du information om provtagning och hantering av prover, samt utbetalning av ersättning för fällda sälar.

Om ersättningen vid förskottsutbetalning ska betalas ut till annan bank än Danske bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”PDF fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Rapporter

Här hittar du den senaste rapporten om vårt arbete med undersökning av inkomna sälar från Östersjön.

2012 och 2013 års knubbsälsjakt-undersökningar av insamlat materialPDF

Undersökning av insamlade sälar från Östersjön 2013/2014PDF

Undersökning av insamlade sälar 2015PDF