Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


 • Huvudmeny

Säljaktsinformation

Här hittar du  information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar. Samt information om ersättning och förskottsutbetalning.

2013 fick Naturvårdsverket av regeringen uppdraget att i samråd med berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna, och föreslå hur en licensjakt på säl bör utformas.

Skyddsjakt på grå- och knubbsäl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att skyddsjakt på grå- och knubbsäl, samt vikare får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Jakten är så kallad avlysningsjakt, vilket innebär att den avbryts när ett fastställt antal sälar skjutits inom ett område.

Beslut om skyddsjakt​

Bestämmelser för skyddsjakten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Handledning​

Nytt för i år är att vi begränsar antalet prover som vi tar emot från sälar skjutna under jakten. Antalet prover som vi kommer att ta emot från olika områden varierar under året, se listan nedanför.

I handledningenPDF hittar du information om provtagning och hantering av prover, samt utbetalning av ersättning för fällda sälar.

Om ersättningen vid förskottsutbetalning ska betalas ut till annan bank än Danske bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”PDF fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Prover vi tar emot

Vi tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt nedanstående lista.

Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänstlänk till annan webbplats eller webbplatslänk till annan webbplats innan jakten för att kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.

 • 1 maj-31 juli, 2018
  Lilla provtagningen av vikare som är över 100 cm lång. Ingen provtagning av vikare som är kortare än 100 cm.
 • 1 augusti-31 december, 2018
  Vikare skickas in hel.
 • 1 augusti-31 december, 2018
  Stora provtagningen av 50 stycken gråsälar från Norrbottens län ner till och med Uppsala län.
 • 1 augusti-31 december, 2018
  Stora provtagningen av 50 stycken gråsälar från Stockholms län ner till och med Skåne län.
 • 1 oktober-31 december, 2018
  Stora provtagningen av 10 stycken knubbsäl från Västra Götalands län.
 • 1 oktober-31 december, 2018
  Stora provtagningen av 10 stycken knubbsäl från Hallands och Skåne län.

Nytt för Västra Götaland, Halland och Skåne län

Provtagna knubbsälar från västkusten har visat en minskande dräktighetsfrekvens. Detta är en av indikatorerna vid bedömningen av hälsostatus hos säl, och är därför viktig att följa upp. Naturvårdsverket har därför beslutat om utökad provtagning av knubbsäl.

Med anledninga av detta gäller följande för respektive berört län.

 • 1 oktober 2018 – 31 mars 2019
  Stora provtagningen av knubbsäls honor, med en kroppslängd över 130 cm (nos-svansspets) från Västra Götaland, Halland och Skåne län.

 

Rapporter

Här hittar du den senaste rapporten om vårt arbete med undersökning av inkomna sälar från Östersjön.

2012 och 2013 års knubbsälsjakt-undersökningar av insamlat materialPDF

Undersökning av insamlade sälar från Östersjön 2013/2014PDF

Undersökning av insamlade sälar 2015PDF