Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Fynd av död säl

Här kan du rapportera om du har fått en säl som bifångst, eller hittat en död säl. Du hittar även information om vilka sälar vi tar emot och hur du bedömer om sälen är färsk.

Hälsoundersökning på funna döda sälar ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Undersökningen är en del av underlaget för uppföljning av miljömålen Hav i balans och Giftfri miljö.

Naturvårdsverketslänk till annan webbplats hemsida hittar du mer information om miljöövervakningen.

Vilka sälar tar vi emot?

Vi tar emot följande sälar:

  • Färska sälar från Östersjön, samtliga arter.
  • Från Västkusten tar vi enbart in gråsäl, som är mycket ovanlig i detta område.

Om du bifångat en säl

Om du fått en säl som bifångst, kontakta vår sälpatolog Sara Perssonlänk till annan webbplats. Mer information hittar du under sidan Bifångad säl.

Om du hittar en död säl

Via vårt rapporteringsformulär kan du rapportera om du hittat en död säl. Hos de sälar som hittas döda görs alltid en bedömning från fall till fall om vi tar in djuret. Denna bedömning görs enklast genom ett foto på sälen.

Obs! Använd alltid plasthandskar när du hanterar döda sälar.

Hur bedömer man att sälen är färsk?

För att försöka bedöma i vilket skick sälen är kan man utgå ifrån följande kriterier:

  • Färsk, inga synliga skador eller hårlösa områden.
  • Ögon saknas
  • Äten på
  • Kraftigt uppsvälld
  • Luktar illa
  • Intorkad
  • Endast skelett

Död färsk knubbsäl. Foto: Solveig Sveri

Bilden ovan visar en färsk död knubbsäl, utan synliga skador eller pälslösa områden.

Död, ej färsk gråsäl. Foto: Ulf Rolin

På bilden ovan visas en gråsäl som ligger på rygg. Sälen har typiska spår av förruttnelse i form av päls och hud som lossnat vid huvudet och vid "fötterna". ”Bollen” på magen är penis som putar ut efter att sälen varit uppsvälld. Vanligt förekommande är också hackskador från fågel runt ögon, buk och analöppning.

Artbestämning med hjälp av tänder

Käkar från tre sälarter. Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Tändernas utseende skiljer sig mellan sälarter och kan därför användas vid artbestämning. På bilden ovan visas underkäkar från gråsäl, knubbsäl och vikare.

Antalet rapporterade döda sälar

Tack vare allmänhetens bidrag med att rapportera in funna döda sälar, kan vi övervaka sälarnas tillstånd.

Stor tack för ditt bidrag!

 

Diagram 1. Antal rapporterade döda sälar från Västerhavet och Öresund.

Sälinfluensa

2014 drabbades sälarna på västkusten av influensa med stor dödlighet som följd. Redan under våren, innan det stora utbrottet under sommaren, syntes en förhöjd dödlighet (Diagram 1). Det är troligt att vi kommer att kunna få en liknande tidig varning i framtiden.

Diagram 2. Antal rapporterade döda sälar från Egentliga Östersjön och Bottniska viken.