Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Död tumlare -
fynd eller bifångst

Här finns information om vem du kontaktar om du hittar en död tumlare eller får den som bifångst i dina redskap. Samt vilka tumlare museet tar emot för sin forskning.

Antalet tumlare i Östersjön är lågt och därför extra intressanta för forskningen. Museet tar första hand in tumlare funna döda från detta område. Från västkusten tar vi in ett fåtal hela färska tumlare.

Fynd av död eller bifångad tumlare

Om du hittat en död tumlare eller får en tumlare som bifångst, ring oss. Vi vill gärna ta del av ditt fynd och göra en bedömning om vi har möjlighet att ta in tumlaren för obduktion och provtagning.

Vi tar tacksamt emot foton på tumlaren för att lättare kunna bedöma om den är intressant för oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Uppgifter om fyndet eller bifångsten

Vi behöver följande uppgifter vid fynd av död tumlare eller bifångst av tumlare:

  • fyndlokal
  • fynddatum
  • längd
  • om möjligt uppskattad vikt
  • lat/long
  • djup, vid bifångst (frivilligt)
  • nät, vid bifångst (frivilligt)

Hur känner jag igen en tumlare

Tumlare har väldigt artspecifika tänder som är "spadformade" och lite platta. Om tandköttet finns kvar syns oftast bara den övre rundade delen av tanden (figur 1).

Delfiner, som också tillhör tandvalarna, har mycket större, grövre och mer konformade tänder än tumlare (figur 2).

Figur 1. Tumlartänder

Figur 2. Delfintänder

Insamling eller provtagning

Vid insamling eller provtagning av funna döda tumlare tar vi ibland hjälp av allmänheten mot en viss ersättning. Kontakta museet innan insamling eller provtagning påbörjas. Ersättning utgår endast för insamling eller provtagning av tumlare som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet.

Information om vilka prover vi är intresserade av, och hur du provtar tumlare hittar du under Provtagning i fält.

Ersättning vid insamling/provtagning

Ersättning utgår endast för insamling eller provtagning av tumlare som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet. Mer information om utbetalning av ersättning hittar du under Ersättning vid insamling/provtagning.

Kontakt

Naturhistoriska riksmuseet

Växel: 08-519 540 00

Annika Strömberg
Telefon: 08-519 542 76
E-post: annika.stromberg@nrm.se

Julia Carlström
Telefon: 08-519 541 90
E-post: julia.carlstrom@nrm.se

Polisen
Telefon: 114 14

Om du hittar en död tumlare eller får en tumlare som bifångst i dina fiskeredskap på västkusten kan du förutom Naturhistoriska riksmuseet, även kontakta Göteborgs Naturhistoriska museum.

Göteborgs naturhistoriska museum

Växel: 010-441 44 00

Svante Lysén

Christel Johnson

Kennet Lundin