Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Kurs i paleontologi

En 7,5 hp masterkurs i paleontologi, i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Paleontologi

En 7,5 hp masterkurs i paleontologi, i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Varför studera paleontologi?

Livet är i sig en av de viktigaste geologiska krafterna på vår planet. Organismer har på djupet påverkat allt från det fysiska utseendet på de landmassor vi lever på, till klimatförändringarna och dess konsekvenser. Detta vet vi till stor del tack vare paleontologin. Paleontologin befinner sig på gränsen mellan den fysiska och biovetenskapliga vetenskapen och är avgörande för området geovetenskap. paleontologin är nyckeln till många geologiska arkiv, inklusive biostratigrafi (bestämma bergarternas ålder) och klimat- och oceanografiska proxies, som berättar för oss om miljöförhållanden i det förflutna. Dessutom avslöjar paleontologin de evolutionära processer som har format livet på jorden, och visar hur dagens djur och växter har utvecklats.

I den här kursen kommer du att lära dig mer om livets evolutionära historia; massutdöenden; de viktigaste kategorierna av fossila djur och växter genom tiden, inklusive mikrofossil och pollen; användningen av fossila arkiv i tolkningen av miljöer och kronologi; samt samspelet mellan evolution, ekologi, globala näringsämnens kretslopp, haven och atmosfärens sammansättning, samt om olika klimatsystem genom jordens historia.

På enheten för paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet (NRM), finns det i våra samlingar cirka två miljoner djurfossil och 300 000 fossila växter och pollenprover. Du kommer att undervisas av experter inom paleontologins olika ämnesområden, mestadels vid museet men även vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, och får uppleva hur samlingar kan användas i paleontologisk forskning.

För att läsa mer om aktuell forskning vid institutionen för paleobiologi, klicka här Länk till annan webbplats..

För att läsa mer om kursen och för att anmäla dig, klicka här Länk till annan webbplats..

Kursledare och lärare:

Sam Slater, sam.slater@nrm.se

Timothy Topper, timothy.topper@nrm.se

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld