Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Natur- och miljöövervakning

Naturhistoriska riksmuseet har en av världens äldsta miljöprovbanker och ansvarar för rikstäckande pollenprognoser, ringmärkning av fåglar och genetisk identifiering av okända organismer. Vi övervakar djurpopulationer och har ett särskilt ansvar för statens vilt.

Våra långtidsserier avslöjar förändringar av miljögifter i naturen och effekterna på ekosystemen. Det synliggör hot mot miljön och är en viktig resurs för beslutsfattare och forskare i Sverige och globalt.

Vår natur- och miljöövervakning

På dessa sidor hittar du allt du behöver veta om museets uppdrag och våra tjänster när det gäller natur- och miljööverva...

Populationsövervakning

Inventeringen av brunbjörn, fjällräv, och kungsörn koordineras av Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av Naturvårdsver...

Hälsoövervakning av marina däggdjur

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar museet för att övervaka hälsotillståndet hos säl och tumlare, som en ...

Miljögiftsövervakning

På uppdrag av Naturvårdsverket deltar museet i den nationella insatsen att följa tillstånd och förändringar i landets ma...

Pollenövervakning

På Pollenrapporten.se samlar vi pollenprognoserna för samtliga mätstationer som finns runt om i landet. Under 2024 är de...

Ringmärkningscentralen

Om du har hittat en fågelring eller ringmärkt fågel rapporterar du det här. Du kan också lära dig mer om antalet fåglar ...

Statens vilt

Här kan du läsa om statens vilt, vad du behöver göra om du hittar ett sådant djur, få hjälp med artbestämning och bestäl...

Rapportera djur och fågelring

Här kan du rapportera fynd och observationer av olika djurarter. För att få en bättre uppskattning av vissa arters utbre...

Rapportera C-POD (tumlarklickdetektor)

Har du hittat en C-POD? Det är ett viktigt redskap för arbetet med tumlare i svenska vatten. Kontakta oss så hjälper vi ...