Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Rapportera C-POD (tumlarklickdetektor)

Har du hittat en C-POD? Det är ett viktigt redskap för arbetet med tumlare i svenska vatten. Kontakta oss så hjälper vi till med transporten av C-POD:en tillbaka till museet.

Används inom naturövervakning

Naturhistoriska riksmuseet har satt ut tumlarklickdetektorer av typen C-POD på viktiga platser för tumlare för att räkna hur ofta tumlare förekommer där. Detektorerna är ankrade nära botten och behöver tas upp till ytan ett par gånger om året för nedladdning av data och batteribyte. Övervakningen görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Genom att följa detektionsfrekvensen av tumlare över tid får vi en indikation på om tumlarpopulationerna ökar eller minskar i antal.

Hittat en C-POD?

Skulle du hitta en tumlarklickdetektor (C-POD) som kommit på drift är vi mycket intresserade av att få tillbaka den. Vänligen kontakta Naturhistoriska riksmuseet för att säkerställa att det är ett av våra instrument. För insamling som har godkänts av oss utgår ersättning med 1000 kr (före A-skatt).

Tumlarklickdetektor/C-POD av Chelonia. Längd ca 70cm.

Tumlarpopulationen i Östersjön

I Östersjön finns det en akut hotad tumlarpopulation som endast består av ca 500 individer. Under sommaren samlas merparten av Östersjötumlarna kring utsjöbankarna Hoburgs bank samt Norra och Södra Midsjöbanken (syd om Gotland och sydväst om Öland) för att föda sina kalvar och para sig.

Under vintern sprider tumlarna ut sig i stora delar av Östersjön och i svenska vatten ökar tumlarförekomsten söder om Blekinge och Öland, samt längs ostkusten.

Tumlarpopulationerna i Västerhavet

I Västerhavet förekommer två tumlarpopulationer: Bälthavspopulationen (totalt ca 14 000 individer) och Nordsjöpopulationen (totalt ca 339 000 individer). Nordsjöpopulationen tycks ha varit stabil sedan mitten av 1990-talet, medan det finns indikationer på att Bälthavspopulationen har minskat.

Ekolokalisering

Tumlare är svåra att få syn på, men de ekolokaliserar för att söka föda, navigera och kommunicera. Tumlarnas ekolokaliseringssignaler är mycket högfrekventa och kan inte uppfattas av människan, men en detektor har utvecklats som lyssnar efter tumlarsignaler och lagrar information om dem.

Kontakt

Julia Carlström | Intendent

Kylie Owen | Intendent

Pia Eriksson | Intendent

Om du inte får svar kontakta Ringmärkningscentralen.

Ringmärkningscentralen

Sidan uppdaterad: