Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Foto: Kustbevakningen/Anders Wimmer Strömstad

Populationsövervakning

Inventeringen av brunbjörn, fjällräv, och kungsörn koordineras av Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av Naturvårdsverket. Tumlare och säl inventeras på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Övervakningen av havsörn görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fyra spår i snö från en grävling. Vår populationsövervakning

Naturhistoriska riksmuseet samordnar, sedan lång tid inventeringen av: brunbjörn, fjällräv, kungsörn, havsörn, tumlare o...

Övervakning av tumlare

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar Naturhistoriska riksmuseet för att utföra det nationella överva...

Brunbjörn Brunbjörn (Ursus arctos)

Brunbjörnen är vårt största rovdjur, men faktum är att den mest äter växter och småkryp. Den är raka motsatsen till en s...

Fjällräv (Vulpes lagopus)

Fjällräven är en hotad art i Skandinavien. Årligen genomförs inventeringar av stammens storlek och utbredning genom ett...

Kungsörn (Aquila chrysaetos)

Kungsörnen är näst efter havsörnen den största rovfågeln i Skandinavien och tillhör statens vilt. I Sverige häckar den f...